Pļaviņu novada ģimnāzijā viesojas Saeimas Vides un klimata apakškomisijas priekšsēdētājs

Publicēts: 
04.04.2019 - 13:00

29. martā Pļaviņu novada ģimnāzijā viesojās Saeimas Vides un klimata apakškomisijas priekšsēdētājs Artūrs Toms Plešs. Vizītes laikā deputāts tikās ar vidusskolēniem, un viens no galvenajiem jautājumiem, par ko tika runāts,  bija iepakojuma depozīta sistēmas ieviešana Latvijā. Atraktīvā veidā, izspēlējot debates pirms lēmuma pieņemšanas,  katrs klātesošais varēja paust savu viedokli par vai pret šīs sistēmas ieviešanu. Ieguvumi, ieviešot šo sistēmu, ir šādi: 1) veicināt atkritumu šķirošanu mājsaimniecībās; 2) sniegt iedzīvotājiem viegli pieejamu un saprotamu atkritumu šķirošanas iespēju un nodošanu otrreizējai pārstrādei; 3) samazināt PET pudeļu, stikla un skārda iepakojumu nonākšanu poligonos, kā arī apkārtējā vidē. Jaunieši apsprieda arī šīs sistēmas ekonomiskos aspektus, kā arī ietekmi uz cenu pieaugumu konkrētajām  preču grupām.

Kā atzina Artūrs Toms Plešs, tad mūsu skolas jauniešu vidū izteikti dominē “zaļā domāšana”, kura veidojas jau vairākus gadus iesaistoties Ekoskolu programmā. Skolēni ikdienā veido un īsteno aktīvu attieksmi pret apkārtējo vidi, pieņem atbildīgus lēmumus par tās uzlabošanu gan skolā, gan mājās.

Diskusijas noslēgumā skolēni labprāt uzdeva dažādus āķīgus jautājumus par deputāta veicamajiem darbiem un ikdienas pienākumiem, izmantojot iespēju klātienē gūt priekšstatu par profesijas specifiku.

 

Jolanta Nīcgale,

direktores vietniece audzināšanas darbā