Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņi piedalās Zemgales reģionālā zinātniskās pētniecības darbu konferencē

Publicēts: 
13.03.2019 - 11:45

Lai rosinātu skolēnu interesi par mūsdienu zinātnes un sabiedrības procesiem, veicinātu viņu kritisko domāšanu un ievirzītu skolēnus akadēmiskajām studijām augstskolā un zinātniski pētnieciskajai darbībai, kā arī paplašinātu skolēnu redzesloku savas turpmākās karjeras izvēlē, Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni 10. un 11. klases laikā izstrādā savu zinātniskās pētniecības darbu. 11. klasē notiek darba aizstāvēšana, bet labākie darbi tiek prezentēti starpnovadu konferencē un reģionālajā konferencē.

8. martā Jelgavas pilī norisinājās gadskārtējā Zemgales reģionālā zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference. Konferencē piedalījās skolēni no 29 reģiona skolām. Zemgales reģiona konferencei tika izvirzīti 178 darbi sešās zinātņu nozarēs. Visvairāk tika pārstāvēti darbi sociālajās zinātnēs (65) un dabaszinātnēs (45). Tika vērtēti ne tikai darbi, bet arī skolēnu uzstāšanās. No Pļaviņu novada ģimnāzijas konferencē savus pētniecības darbus aizstāvēt tika uzaicināti šādi skolēni:

Karīna Davidova - “Zirga tēla loma latviešu glezniecībā” (vad. I. Ušacka),

Beāte Kaņepēja un Lineta Lauva - “Atbildīga pārtikas patēriņa principa ievērošana Pļaviņu novada ģimnāzijas ēdnīcā SIA “Bezdelīga 2”” (vad. S. Fjodorova),

Anete Kapteine – “Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotāja Staņislava Kalniņa” (vad. I. Krastiņa),

Maksims Kotovičs un Hugo Vīksne-Sarkanais – “Studiju programmu un nākotnes profesiju izvēles ietekmējošie faktori Pļaviņu novada ģimnāzijas 9.-12. klašu izglītojamiem” (vad. I. Bērziņa),

Laine Liepiņa – “Darba un atpūtas nometnes “LOTOS” Pļaviņu novada ģimnāzijā” (vad. I. Krastiņa),

Rolands Paļuga un Rūdis Ruciņš-Vējiņš ar darbu “Pārlūkprogrammu Google Chrome, Microsoft Edge, Opera un Mozilla Firefox drošība” (vad. L. Ivanova),

Enia Kaņepēja – “Sporta stundu nozīme skolēnu fiziskajā sagatavotībā un to apmeklētība Pļaviņu novada ģimnāzijā 5.-12. klašu skolēniem” (vad. E. Valdberga). Diemžēl Enia konferencē savu darbu prezentēt nevarēja, jo Latvijas riteņbraukšanas federācijas izlases sastāvā devās uz treniņnometni Itālijā un sacensībām Beļģijā.

Mūsu skola reģiona un valsts konferencēs piedalās regulāri, katru gadu iegūstot arī godalgotas vietas un atzinības. Šogad reģionālajā konferencē Rolands Paļuga, Rūdis Ruciņš-Vējiņš, Laine Liepiņa par savu zinātniskās pētniecības darbu ieguva III pakāpes diplomu, bet Karīna Davidova - II pakāpes diplomu un tiesības studēt LLU studiju programmā “Dizains un amatniecība” vai “Ainavu arhitektūra un plānošana” ārpus konkursa, valsts finansētajā studiju vietā. I un II pakāpes diplomus ieguvušie skolēni var tikt uzaicināti uz Latvijas Skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferenci, kura notiks 2019. gada 12. un 13. aprīlī Rīgā.

Liels paldies visiem skolēniem un viņu skolotājiem par ieguldīto darbu un atbildību! Paldies arī vecākiem un ģimenēm par atbalstu un sapratni!

 

Iveta Krastiņa,

Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotāja