Pļaviņu novada jaunatnes aptauja

Publicēts: 
06.12.2017 - 19:45

Projekts tiek īstenots ar  LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra finansiālo atbalstu

Nevalstiskā organizācija “Jauniešu biedrība – CENTRS” projekta “USB svētkiem!” ietvaros novembrī rīkoja jaunatnes aptauju ar mērķi noskaidrot, kādas ir jauniešu vēlmes  viņu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Aptaujāti tika 194 jaunieši vecumā 13 – 25 gadi. Aptauju veica: darba grupas vadītāja Anete Bite, Viktorija Samanta Mateša, Samanta Djubina, Beāte Kaņepēja, Letīcija Janoviča. Aptauja tika veikta gan aizpildot aptaujas lapas, gan elektroniski.

Aptaujas rezultāti: mūsu novada jaunieši vēlas vairāk darba vietu vasarā, vairāk brīvprātīgā darba iespēju novadā, priecātos, ja Aiviekstes pagasta “Kriškalnos” tiktu atjaunota lapene, Gostiņos tiktu uzlabota sporta infrastruktūra (volejbola un basketbola laukumi, ielu vingrotāju stieņi), atjaunots stadions KARJERĀ, noorganizētas basketbola un volejbola interešu izglītības nodarbības profesionālu treneru vadībā. Jaunieši vēlas noasfaltētus ceļus, trotuārus, kā arī – visās ielās apgaismojumu, jauniešu brīvdabas atpūtas vietu ar nojumi, vairāk atkritumu urnas gar dambi, uzlabot skeitparku, regulāri rādīt kino, palielināt finansējumu jaunsardzes aktivitātēm, panākt, ka pilsētā darbojas grāmatnīca un jauniešu kafejnīca. Jaunieši vēlas turpināt piedalīties neformālās izglītības pasākumos, vēlas vairāk izbraukumu pie sadarbības partneriem citos Latvijas jauniešu centros, kā arī – tematiskus pasākumus jauniešiem ar populāru cilvēku piedalīšanos, katru piektdienu JIC “Ideja” jauniešu vakars ar dažādām aktivitātēm.  Kā katru gadu, arī šogad bija neizpildāmi ieteikumi (spēļu zāle 7 ha platībā, debesskrāpis Vietalvā, jauniešu klubs 15 – 25 g.)

Aptauja ir noslēgusies. Priekšlikumi tika iesniegti Pļaviņu novada domes jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā. Lai izdodas kopīgiem spēkiem realizēt mūsu ieceres!

Darba grupas vadītāja Anete Bite