Pļaviņu novadā paredzētas izmaiņas saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu

Publicēts: 
17.07.2020 - 09:30

No šī gada 1. aprīļa Pļaviņu pilsētā tika mainīts sadzīves atkritumu izvešanas grafiks, taču pārējā novada teritorijā tas palika nemainīgs. Saskaņā ar grafiku Pļaviņu pilsētā no individuālām dzīvojamajām mājām atkritumu konteinerus izved vienu reizi mēnesī, taču no daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām - reizi nedēļā (katru otrdienu). Ar atkritumu konteineru izvešanas maršrutu un grafiku iespējams iepazīties šeit. Biežāk atkritumu izvešana no daudzdzīvokļu mājām tiek nodrošināta valsts noteiktajās svētku dienās un brīvdienās, kad konteineri tiek piepildīti daudz ātrāk kā ikdienā. Pārējos gadījumos, kad Pļaviņu pilsētas teritorijas robežās atkritumu konteineri tiek piepildīti ātrāk, iepriekš sazinoties un vienojoties ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” tel. nr. 65133060, iespējams pieteikt atkritumu papildus izvešanu, tad konteineri tiks iztukšoti ne vēlāk kā līdz nākamās nedēļas otrdienai. Šis pakalpojums pieejams bez papildu maksas. Taču, ja atkritumu konteineri tiek pārpildīti regulāri, SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" piedāvā nomāt vai iegādāties sadzīves atkritumu konteinerus:

Tilpums

Pārdošanas cena

Nomas maksa mēnesī

240 l

45,57 euro

1,72 euro

770 l

123,60 euro

2,34 euro

1,1 m3

-

6,96 euro

Lai neaizņemtu vietu sadzīves atkritumu konteineros, taupītu līdzekļus un saudzētu vidi, Pļaviņu novadā ir publiski pieejami atkritumu šķirošanas punkti. No sadzīves atkritumiem atšķirotu atbilstošajos konteineros drīkst izmest plastmasas, kartona un metāla iepakojumu, kā arī stikla pudeles un burkas. Šķirotajiem atkritumiem ir jābūt tīriem, bez pārtikas vai citu vielu piejaukumiem un saplacinātiem. Ar šķirošanas instrukciju iespējams iepazīties šeit, kā arī šī informācija ir izvietota atkritumu šķirošanas punktos blakus konteineriem. Tomēr joprojām ikvienā dalītās savākšanas konteinerā atrodas atkritumi, kuri tajos nedrīkst atrasties (būvgruži, izlietotas autiņbiksītes, pārtikas atlikumi, plastmasas rotaļlietas, konfekšu un cita veida folija iepakojums, siltumnīcu plēves u. tml.). Pirms nodošanas otrreizējai pārstrādei šķiroto atkritumu konteineru saturs tiek pārbaudīts, un ir konstatēts, ka atsevišķos šķirošanas punktos sadzīves atkritumu daudzums konteinerā regulāri pārsniedz 50% no tā satura. Pamatojoties uz šo faktu, no 2020. gada 1. septembra konkrētos publiski pieejamos atkritumu šķirošanas punktos būs pieejami tikai zvanveida konteineri stikla šķirošanai:

  • K.Štrāla ielā 1, Pļaviņās;
  • Odzienas ielā 2 (veikala ”Lats” pagalmā), Pļaviņās;
  • Līkā ielā (pret dzīvojamo māju Nr.25), Pļaviņās.

Lai turpinātu nodrošināt dalīto atkritumu savākšanu, tiks ierīkots pēc apjoma lielāks šķirošanas punkts Dolomīta ielā 9, kurā pareizi šķirotus un šķirošanai sagatavotus atkritumus būs iespējams nogādāt neierobežotā daudzumā.

Vēršam uzmanību, ka no 2020. gada 1. septembra spēkā stāsies jaunais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Pļaviņu novadā – 17,45 EUR par m3 bez PVN. Ikviens iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā un tos šķirojot kārtīgi un atbildīgi. Tieši atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un bez maksas nodot atkārtotai pārstrādei, veido vislielāko apjomu sadzīves atkritumu konteinerā.

Novadā novērots, ka daļa iedzīvotāju atbrīvojas no atkritumiem, izmantojot citu personu īpašumā esošās atkritumu tvertnes, tādēļ Pļaviņu novada pašvaldības policija turpinās stingri uzraudzīt un apsekot īpašumus, ar kuru īpašniekiem nav noslēgts līgums par atkritumu izvešanu.

Atgādinām, ka, pamatojoties uz Pļaviņu novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 11 ”Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Pļaviņu novadā”, kas stājās spēkā ar 2020. gada 10. janvāri, nepieciešams pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu.

Aicinām Pļaviņu novada iedzīvotājus pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu, ierodoties SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Daugavas ielā 43, Pļaviņās vai Aiviekstes, Vietalvas, Klintaines pagastu pārvaldēs, vai arī nosūtot aizpildītu elektroniski parakstītu līgumu uz e-pastu: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma formu skatīt šeit.

Lai mazinātu atsevišķu iedzīvotāju “vēlmi” atbrīvoties no atkritumiem, izmantojot citu personu īpašumā esošās atkritumu tvertnes, šobrīd Raiņa ielā 72; 70 sadzīves atkritumu konteineri ir norobežoti ar aizslēdzamu metāla režģi. Šādu pašu norobežojumu ir paredzēts arī uzstādīt Dzirnavu ielā 2. Aicinām Pļaviņu novada iedzīvotājus sazināties ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, izteikt viedokli un ierosinājumus par nepieciešamību izvietot sadzīves atkritumu konteineru norobežojumus arī citās vietās.

Atgādinām, ka saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Pļaviņu novadā” noteikts, ka novada administratīvajā teritorijā aizliegts atbrīvoties no atkritumiem, izmantojot citu personu īpašumā esošās atkritumu tvertnes, un par šo noteikumu neievērošanu ir un tiks uzsākta Administratīvā lietvedība un sastādīts Administratīvā pārkāpuma protokols, vadoties pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, kur 75. pantā noteikts, ka par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”.

Informāciju publicēšanai sagatavoja

Jana Juste,

sabiedrisko attiecību speciāliste