Pļaviņu novada pašvaldības policija atgādina par Latvijas valsts karoga pacelšanu

Publicēts: 
09.04.2019 - 16:45

Pļaviņu novada pašvaldības policija novērojusi, ka likumā noteiktajos datumos Pļaviņu novada teritorijā ne visur tiek pacelts Latvijas valsts karogs. Lai gan 2015. gada vasarā Satversmes tiesa lēma, ka  fiziskām personām sods par karoga nepacelšanu vairāk netiek piemērots, likums nosaka, ka  konkrētos datumos valsts karogs tomēr ir jāpaceļ. Policija vērš uzmanību, ka juridiskas personas joprojām var sodīt par karoga nepacelšanu pie administratīvajām ēkām.

Karoga pacelšanas datumus nosaka likums

Datumus, kuros pie ēkām jānovieto Latvijas valsts karogs, noteic Latvijas valsts karoga likuma 7. panta pirmā un otrā daļa. Valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto tiesību, juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto 1. maijā, 4. maijā, 21. augustā, 11. novembrī un 18. novembrī. Pie šīm pašām ēkām valsts karogu sēru noformējumā novieto 25. martā, 14. jūnijā, 17. jūnijā, 4. jūlijā un decembra pirmajā svētdienā. Likums paredz, ka valsts karogu lieto arī citos Ministru kabineta (turpmāk - MK) vai pašvaldību noteiktajos gadījumos. Valsts karogu atļauts pacelt tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam pienācīgu cieņu.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 405 “Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi” 28. punktu par Latvijas valsts karoga lietošanu pie ēkām ir atbildīgs attiecīgās ēkas vai telpu valdītājs vai turētājs, vai tā pilnvarota persona. Jāatceras, ka valsts karogu aizliegts izkārt pie ēkām, kas ir avārijas stāvoklī, un pie ēkām, kuru fasāde tiek remontēta.

Karogs jāpaceļ līdz plkst. 9.00

MK noteikumu Nr. 405 10. punktā noteikts, ka vietās, kur Latvijas valsts karogu nelieto pastāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā plkst. 9.00 un nolaiž ne agrāk kā plkst. 21.00 (vai paceļ tad, kad sākušies svētki, svinības, sēru vai cita ceremonija, un nolaiž, kad minētie pasākumi beigušies).

Valsts karogam jāgarantē pienācīga cieņa

To, kā valsts karogs novietojams pie ēkām, regulē Latvijas valsts karoga likums un MK noteikumi Nr.405. Lietojot Latvijas valsts karogu, tam jāgarantē pienācīga cieņa.

Personām ir brīva izvēle, vai karogu novietot pie dzīvojamās mājas fasādes vai pacelt karogu mastā. Svarīgi atcerēties, ka bojātu, netīru, izbalējušu vai citādi nepiemērotu Latvijas valsts karogu lietot aizliedz likums. Gadījumos, ja fiziskas personas rīcībā esošā valsts karoga izskats kļuvis necienīgs, piemēram, tajā ir caurumi, vai tas noķēpāts ar dubļiem, labāk atturēties no šāda karoga novietošanas. Ja personas rīcībā ir lietošanai nederīgs valsts karogs, tas jāiznīcina diskrētā veidā. Nekādā gadījumā valsts karogu nedrīkst iznīcināt publiski.

Normatīvie akti liedz publiski lietot tādu Latvijas valsts karogu, uz kura attēloti jebkādi simboli, zīmes vai uzraksti. Publiski nedrīkst lietot karogu, kas papildināts ar bārkstīm vai jebkādiem citiem dekoratīviem vai informatīviem elementiem.

Būsim sava novada un valsts patrioti un cienīsim Latvijas valsts karogu!

 

Ainis Liepiņš,

Pļaviņu novada

Pašvaldības policijas priekšnieks