Pļaviņu novada seniori gūst zināšanas un ierosmes garīgās veselības saglabāšanā

Publicēts: 
01.11.2018 - 17:00

30. oktobrī novada bibliotēka, sadarbojoties ar P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, piedāvāja lekciju “Psihoemocionālās veselības veicināšana. Kas jāzina senioriem”, kuru iedzīvotājiem sagatavojuši Veselības centra “Vivendi” speciālisti Dr. Jānis Bušs un Dr. Marina Vegnere. Ārstu – psihiatru Jāni Bušu bija iespēja satikt klātienē. Viņš nolasīja lekciju un sniedza atbildes uz klausītāju jautājumiem.

Lektors, izklāstot tēmu, balstījās uz atziņu, ka veselība nav tikai stāvoklis, kad neslimojam un neciešam no fiziskiem trūkumiem. Veselība – tā ir pilnīga fiziska, psihiska un sociāla labklājība. Šāda veida izpratne ir plašāka nekā dažkārt ierasts domāt. Ikvienam no mums psihisko veselību garantē spēja īstenot savu cilvēcisko potenciālu un produktīvi strādāt, sniedzot ieguldījumu sabiedrībai, kā arī izkopjamā prasme tikt galā ar ikdienas stresu. Ja minētie faktori izpaliek, rodas pamats depresīviem personības stāvokļiem un depresijai kā saslimšanai. Ir aplēsts, ka no depresijas cieš aptuveni 6% pasaules iedzīvotāju.

Lekcija sniedza zināšanas par depresijas riska faktoriem, slimības pazīmēm un simptomiem. Uzzinājām par profilakses paņēmieniem, kuri būtu jāatceras ikdienā. Ne tikai fiziskā aktivitāte un pareizs miega un uztura režīms, bet arī pašizglītība un sava radošā gara uzturēšana, veidojot savu iekšējo kultūru un apzināti radot dažādību savā ikdienā, nenovēršoties no sociālām aktivitātēm, palīdz ikvienam no mums saglabāt veselību šī jēdziena plašākā izpratnē.

Lekcija bija labi apmeklēta, jo savu atbalstu bibliotēkas centieniem sniedza senioru apvienība “Daugavas Rīts” un tās vadītāja Regīna Šimkeviča, kura vienmēr sekmē savu biedru piedalīšanos pilsētā notiekošajos kultūras un izglītojošajos pasākumos. Sveicienu senioriem bija sagatavojuši PII “Bērziņš” audzēkņi un viņu audzinātājas, kas lika pazust rūpēm un raizēm dažā labā vaigā, atplaukstot sirsnīgam smaidam un mirdzumam acīs.

Lekcija un ceļojošā izstāde tiek īstenoti ar Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros, ko realizē Veselības ministrija.

Ineta Grandāne, Pļaviņu novada bibliotēkas direktore