Pļaviņu novadā veic ielu apgaismojuma pārbūvi, uzsāk siltināšanas projektu "Kūlīšos", remontdarbus PII "Bērziņš", bruģēšanu, sākas Rīgas ielas pārbūve

Publicēts: 
08.06.2018 - 14:15

Top Rīgas iela

Jūnijā sākušies Rīgas ielas pārbūves darbi. Tos veic SIA “Ošukalns”, būvuzraudzība uzticēta SIA “Ceļu inženieri”.

Rīgas ielas posma no Raiņa ielas Nr. 5 līdz zemes gabalam ar kadastra Nr. 32580090371 (jeb līdz apdzīvotas vietas zīmei “Pļaviņas”) pārbūve notiks projekta “Pļaviņu pilsētas vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)  līdzfinansējumu. Projektā paredzēts pārbūvēt Rīgas ielu 1,945 km garuma un ēku Rīgas ielā 19, ko turpmāk izmantos uzņēmējdarbības vajadzībām.

Rīgas ielas pārbūve izmaksās 1 024 717.21 EUR, ERAF atbalsts – 80,2%.  Darbi turpināsies arī 2019. gadā.

Projekts “Pļaviņu pilsētas vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” (Nr. 3.3.1.0./16/1/011) tiks realizēts ar ERAF līdzfinansējumu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros.

 

Ielu apgaismojums

Pļaviņās uzsākta ielu apgaismojuma pārbūve. Tā notiks Daugavas ielā 141 -171, Līkā, Skolas, Dārza ielā un no 1. maija un Odzienas ielas krustojuma līdz Odzienas ielai 24. Minētajās ielās un to posmos tiek izbūvēti jauni apgaismojuma stabi. Ekonomisku un racionālu apsvērumu dēļ darbi ieplānoti vienlaicīgi ar AS “Sadales tīkls” veikto elektrotīkla rekonstrukciju un gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi. Darbi tiek īstenoti, ņemot aizņēmumu no Valsts kases 58 878.54 EUR apmērā. Pārbūvi veic SIA “Hanza-elektro”.

 

Siltināšana “Kūlīšos”

Klintaines pagasta “Kūlīšos” uzsākts energoefektivitātes paaugstināšanas projekts. Tā ietvaros notiks pašvaldības ēkas “Kūlīši” cokola un fasādes sienu siltināšana. Darbu kopējās izmaksas būs 143 011.97 EUR un tos veiks SIA “Rufs”.

Projekts  “Pļaviņu novada pašvaldības struktūrvienību ēkas ,,Kūlīši", Klintaines pagastā,  Pļaviņu novadā energoefektivitātes paaugstināšana”” tiks realizēts ar ERAF līdzfinansējumu. Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu ēkā ,,Kūlīši”, kas atrodas Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un Pļaviņu novada pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ēkā energoefektivitātes pasākumus atbilstoši Pļaviņu novada attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

 

Darbi stadionos

Gostiņu futbola stadionā SIA “Galantus” veikusi dabīgā zāliena kopšanas un atjaunošanas pasākumus: dziļirdināšanu, piesēju un smilšošanu, savukārt Pļaviņu novada ģimnāzijas stadionā notiek atklāto būvniecības trūkumu novēršana, ko firma veic par saviem līdzekļiem.

 

Remontē un liek bruģi

Bruģēšanas darbi vasaras sākumā veikti pie Klintaines pagasta “Kūlīšiem”. Bruģa segumu iegūs arī teritorija pie atklātā skvoša laukuma un Gostiņu bibliotēkas.

Savukārt Pļaviņu bērnu bibliotēkā pabeigts kosmētiskais remonts, kur darbi veiksmīgi paveikti, neliedzot mazajiem lasītājiem apmeklēt bibliotēku. Tagad bibliotēkas telpas ieguvušas mūsdienīgāku izskatu un mājīgāku atmosfēru.  Remonts un telpu atjaunošanas darbi uzsākušies arī PII “Jumītis” filiālē “Bērziņš”.