“Pļaviņu Novada Ziņas” Pļaviņu pilsētas teritorijā iedzīvotāji turpmāk saņems pastkastītēs

Publicēts: 
08.07.2019 - 19:30

Pļaviņu novada pašvaldības informatīvais izdevums “Pļaviņu Novada Ziņas” kopš tā pirmsākumiem novada teritorijā tika izplatīts dažādos veidos un vietās - Pļaviņu pilsētā tās bija sabiedriskas vietas (veikali, kultūras un izglītības iestādes, ārstu prakses u.c.), pagastos izdevums tika ievietots iedzīvotāju pastkastītēs. Lai aktuālā informācija nokļūtu pie iespējami vairāk iedzīvotājiem, arī pie tiem, kuriem nav iespējas abonēt laikrakstus par maksu un nav kvalitatīva interneta pieslēguma vai datora, nolemts mainīt izdevuma izplatīšanas veidu.

No 2019. gada jūlija informatīvais izdevums “Pļaviņu Novada Ziņas” netiks izvietots publiski pieejamās vietās, taču tiks ievietots Pļaviņu novada reģistrētajās aktīvajās pastkastītēs. Pļaviņu pilsētas teritorijā tas tiks izplatīts ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību, bet pagastu teritorijās izplatīšanas veids netiks mainīts, to vēl aizvien darīs pagastu pārvaldnieces. Iepazīties ar aktuālo informāciju varēs novada bibliotēkās, pagastu pārvaldēs un Pļaviņu novada domē.

 

Santa Vucāne,
Pļaviņu novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste