Pļaviņu novads lepojas

Publicēts: 
17.11.2020 - 14:45

Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā un lepojamies ar mūsu novada iedzīvotājiem, kuri pašaizliedzīgi darbojušies un snieguši nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, tā labklājības celšanā, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, kā arī popularizējuši novada vārdu.

Pļaviņu novada domes Apbalvojums GODA NOVADNIEKS piešķirts Valentīnai BABREI par ilggadēju ieguldījumu sociālā darba organizēšanā Pļaviņu pilsētā un novadā, darbu veicot nesavtīgi, ar ieinteresētību, iedziļinoties iedzīvotāju sociālajās vajadzībās un problēmsituācijās, ar individuālu pieeju gan iedzīvotāju, gan darba kolektīva jautājumu risināšanā, izstrādājot un īstenojot projektus sociālās palīdzības jomā.

Pļaviņu novada domes Apbalvojums GADA CILVĒKS PĻAVIŅU NOVADĀ piešķirts Indrai AVOTIŅAI, kura pēc vairākiem ārvalstīs nodzīvotiem gadiem atgriezusies dzimtajā pilsētā un veiksmīgi uzsākusi uzņēmējdarbību, izveidojot mobilās ēdināšanas treileri "In-Burger", radot omulīgu, iecienītu pulcēšanās vietu un iegūstot popularitāti novada iedzīvotāju un viesu vidū.

Pļaviņu novada domes PATEICĪBAS RAKSTI piešķirti:

  1.  Valentīnai MIRONOVAI par nesavtīgu, atbildīgu, godprātīgu un kvalitatīvu darba pienākumu veikšanu sakārtotas vides radīšanā un papildus paveikto Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrā “Pepija” un Jauniešu iniciatīvu centrā “Ideja”.
  2. Aijai AVOTIŅAI par brīvprātīgu un aktīvu Pļaviņu novada sieviešu kora “Loreleja” tradīciju kopšanu, saglabāšanu un atbalstu kultūras pasākumu organizēšanā.
  3. Jānim NORVAIŠAM par personīgo iniciatīvu un aktīvu piedalīšanos biedrības “Pļaviņu pļāvēji” projektu izstrādē un realizēšanā, ar savu darbību veicinot brīvā laika dažādošanu, un par aktīvu piedalīšanos pļaušanas ar rokas izkapti un sēņošanas čempionātu organizēšanā, popularizējot Pļaviņu novada vārdu.
  4. Tatjanai OZOLAI par pašaizliecību, sirsnību, mīļumu, pacietību un iejūtību, veicot sociālās aprūpes centra “Pļaviņas” iemītnieku aprūpi, radot pozitīvu noskaņojumu un paaugstinot dzīves kvalitāti.
  5. Ingai BAGINSKAI par ilggadēju, godprātīgu, pašaizliedzīgu darbu pedagoģijā, aktīvu darbību, vadot Pļaviņu novada ģimnāzijas darbinieku arodkomiteju, kā arī par personīgo ieguldījumu kolektīva atbalstā un saliedēšanā.

Klātienes Apbalvojumu un Pateicības rakstu saņemšana un godināšana paredzēta beidzoties ārkārtējai situācijai.

Pļaviņu novada kultūras centrs