"Pļaviņu pļāvēji" noskaidro labākos pļāvējus novadā

Publicēts: 
11.06.2018 - 08:00

 10. jūnijā Aiviekstes pagasta "Kalna Īvānos'' notika Pļaviņu novada pagastu un pilsētas kausa izcīņa sacensībās ar rokas izkapti. Tās organizēja un vadīja sporta biedrība "Pļaviņu pļāvēji". Finansiāli un informatīvi sacensības atbalstīja Pļaviņu novada dome.

Sacensības tika rīkotas ar mērķi popularizēt videi draudzīgu sporta veidu, iesaistīt iedzīvotājus senču tradīciju saglabāšanā un noskaidrot labākos pļāvējus. Pēc izstrādātā sacensību nolikuma tika vērtēts iemērītā lauka nopļaušanas laiks un pļaušanas kvalitāte. 

Sacensības atklāja sporta biedrības valdes priekšsēdētāja Sarmīte Norvaiša. Sacensību dalībnieki un līdzjutēji nodziedāja savu himnu "Div' pļaviņas es nopļāvu''. Ar klusuma brīdi godināja ilggadējo palīgu sacensību organizatoriskajos darbos Jāni Jaudzemu. Ilggadējais sacensību tiesnesis Pēteris Kalniņš atgādināja drošības noteikumus šajās specifiskajās sporta sacensībās.

Aiviekstes pagastā ir pastāvīga un radoša sadarbība starp tās nevalstiskajām organizācijām. Arī šoreiz "Pļaviņu pļāvēji'' tradicionāli aicināja uz savām  sacensībām senioru ansambli "Ābeļziedi". Ģitāras pavadījumā pļavā izskanēja ansambļa dziedātās dziesmas vairāku stundu garumā. Karstajā saulē dziedot, šarmantās dāmas uzmundrināja pļāvējus.
Īpašs prieks bija par bērnu un jauniešu klātbūtni sacensībās! Tādējādi tiek nodota pieredze no paaudzes paaudzē. Īpaši aizkustinoši bija vērot, kā savam mazdēlam jūt līdzi vecmāmiņa, kura ir gan mācījusi viņu pļaut, gan pati piedalās šajās sacensībās. Prieks bija, kad reizē sacentās skolotājs ar saviem skolēniem, viens otru uzmundrināja vīrs un sieva, līdzi juta māte - dēlam un otrādi, draugs draugam. Visi īpaši atbalstīja šo sacensību seniorus! Tieši tādēļ šai sporta biedrībai, kura  godam popularizē Pļaviņu vārdu, ir jāsaņem atbalsts un pateicība par šo darbu.

Tika noskaidroti uzvarētāji 10 grupās  un apbalvoti  1. - 3. vietas ieguvēji.

Zēni līdz 13 gadiem 1.v.-Adrians Potapovs
Meitenes līdz 13 gadiem 1.v.-Linda Djubina
2.v.-Laura Mironova
Jaunieši 14-18gadi 1.v.-Rūdis Ruciņš-Vējiņš
2.v.-Normunds Reiznieks
Kungi 19-49gadi
1.v.-Jānis Norvaišs
2.v.-Gints Kapteinis
3.v.-Aivars Ļaksa
Kungi 50-64gadi       1.v.-Andrejs Reiznieks
 2.v.-Aivars Siņica
3.v.-Aleksandrs Ličakovs
Dāmas 50-64gadi   1.v.-Sarmīte Norvaiša
2.v.-Daina Pavlova
3.v.-Anita Seikovska
Kungi 65-74gadi
1.v.-Jānis Burikins
2.v.-Voldemārs Siders
Dāmas 65-74gadi    1.v.-Aina Larionova
Vecmeistari
kungi  no 75 gadiem
1.v.-Jānis Egle
2.v.-Jānis Spārniņš
3.v.- Pēteris Lontons
Vecmeistari
dāmas no 75gadiem
1.v.-Ieva Purviņa
2.v.-Alma Reizniece

Komandu cīņā vīriem uzvarēja  Jānis Norvaišs, Kaspars Kalniņš, Gints Kapteinis, Rūdis Ruciņš-Vējiņš.
Komandu cīņā dāmām uzvarēja Sarmīte Norvaiša, Daina Pavlova, Aina Larionova, Anita Seikovska
Novada kausu sacensībās ar rokas izkapti ieguva Aiviekstes pagasts ( tika vērtēti 4 labākie rezultāti), 2. vieta - Pļaviņu pilsētai, 3. - Vietalvas pagastam.

Uzvarētāji saņēma Pļaviņu novada domes diplomus un piemiņas balvas.
Sacensības aizritēja lieliskā gaisotnē un lieliskos laika apstākļos. Tās bija labi sagatavotas un organizētas. Pēc sacensībām dalībnieki pie bērzu sulas, kafijas tases un garšīgām maizītēm pārrunāja savas sporta biedrības darba aktualitātes, dalījās vasaras darbu pieredzē un priecājās, ka ir tikušies.

Pēc Dziesmu svētkiem - tikšanās atklātajā novada čempionātā!          

 
Biruta Irēna Osīte
foto Sanita Kitajeva, Jānis Norvaišs