Projekta ietvaros rekonstruē siltumtrasi

Publicēts: 
14.09.2018 - 16:30

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu īstenojuši projektu “Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Pļaviņās” identifikācijas Nr. 4.3.1.0/17/A/015. Projekta ietvaros veikta Pļaviņu pilsētas Daugavas ielas katlu mājas siltumtrases posma rekonstrukcija.

Lai uzlabotu apkures efektivitāti un samazinātu siltumenerģijas zudumus, nomainīts siltumtrases posms 575 m garumā (apakšzemes - 430 m, ēku pagrabos - 145 m). Darbi ietvēra arī asfaltbetona seguma un zālāja atjaunošanu virs trases. Projekta kopējās izmaksas – 124 136,47 EUR, saņemtais atbalsts no Kohēzijas fonda – 40%.

Šogad rekonstruētais posms bija kalpojis vairāk nekā 30 gadus, tas bija tehniski nolietojies, radīja avārijas bīstamību un siltuma zudumus. Paredzams, ka siltumtīkla rekonstrukcija ļaus par 6% samazināt siltumenerģijas zudumus un saglabāt apkures tarifu iedzīvotājiem līdzšinējā apmērā.

Katlu mājas siltumtrases kopējais garums ir ap 1,3 km. Daļa cauruļvadu rekonstruēta 2004. un 2008. gadā. Rekonstruējot vēl 575 m šovasar, siltumtrase kopš 2004. gada būs nomainīta praktiski visā garumā, izņemot posmu no Daugavas iela 101 līdz Daugavas ielai 97. Daugavas ielas katlu māja ar siltumu nodrošina 10 dzīvojamās mājas, četras iestādes un uzņēmumus.

Būvdarbus veica SIA "Halle B", būvuzraugs - Edgars Lazdiņš (“LA sistēmas”), būvprojektu izstrādāja "Strasa konsultanti".

 

Sanita Kitajeva