Projekta “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” aktualitātes

Publicēts: 
31.10.2019 - 11:45

Pļaviņu novadā turpinās projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” aktivitātes. Pļaviņu novada iedzīvotājiem projekta ietvaros iknedēļu ir iespēja iesaistīties fizisko aktivitāšu nodarbībās baseinā, kā arī piedalīties vingrošanas un jogas nodarbībās. Šajā rudenī ir palielinājusies iedzīvotāju interese par baseina nodarbībām, un apmeklētāju skaits vienā nodarbībā pārsniedz plānoto. Lai gan ļoti priecājamies par iedzīvotāju atsaucību, tomēr, lai nepārkāptu baseina lietošanas noteikumus, kas paredz vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā 40 apmeklētājus, turpmāk saskaņā ar projekta īstenošanas nosacījumiem priekšroka šajā aktivitātē tiks dota iedzīvotājiem vecumā virs 50 gadiem, personām ar invaliditāti, trūcīgajiem un maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem, kā arī iedzīvotājiem, kuri projekta aktivitātēs iesaistās pirmo reizi.

Vēršam uzmanību, ka, apmeklējot baseina nodarbības, Pļaviņu novada pašvaldība lūdz nodrošināt bērniem līdz 16 gadu vecumam pavadošo personu, kura uzņemas atbildību par nepilngadīgās personas rīcību, ievērojot peldbaseina iekšējās kārtības noteikumus. Baseina nodarbības notiek katru ceturtdienu plkst. 19.30 Kokneses peldbaseinā. Projekta ietvaros bez maksas ir pieejams peldbaseins, SPA zonas apmeklējums ir maksas pakalpojums. Lai nodrošinātu nokļūšanu baseinā, tiek nodrošināts bezmaksas autobuss, kas plkst. 19.00 atiet no Pļaviņu novada kultūras centra.

Sporta zālē Daugavas ielā 50, Pļaviņās, plkst. 18.00 katru otrdienu notiek vingrošanas nodarbības kopā ar fizioterapeiti Aleksandru Krūmiņu, bet katru piektdienu – jogas nodarbības –, ko vada trenere Judīte Vēvele. Uz šīm nodarbībām ieteicams ņemt līdzi savu vingrošanas paklājiņu.

Bērnudārzniekiem un skolēniem novembrī tiks organizētas nodarbības par veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumiem. Pļaviņu novada ģimnāzijas 7. un 10. klašu skolēniem plānots novadīt nodarbību ciklu par atkarību mazināšanas, seksuālās un reproduktīvās veselības tēmām, savukārt Pļaviņu novada bērnudārzos notiks veselīga uztura nodarbības bērniem un viņu vecākiem.

Tuvojoties gada nogalei, noslēgsies arī 2019. gada fizisko aktivitāšu nodarbības. Pēdējā vingrošanas nodarbība paredzēta 26. novembrī, pēdējā jogas nodarbība – 6. decembrī, pēdējā baseina nodarbība – 19. decembrī. Bet, sākot ar 2020. gada janvāri, projekta aktivitātes atsāksies ar jaunu nodarbību piedāvājumu. Projekts tiek realizēts līdz 2020. gada 29. maijam. Visas projekta aktivitātes iedzīvotājiem ir pieejamas bez maksas.

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties projekta “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” plānošanā un izteikt savus priekšlikumus pat to, kāda veida aktivitātes iekļaut projektā. Savu viedokli būs iespējams izteikt, aizpildot aptaujas anketas fizisko aktivitāšu noslēguma nodarbībās, bet jebkurš interesents savus ieteikumus var iesniegt, iesūtot e-pastā: lita.lietaviete@plavinas.lv.

Pateicamies par līdzdalību un atsaucību!

Lita Lietaviete,
Pļaviņu novada domes
Projektu vadītāja