Projekts "Senioru ceļš"

Publicēts: 
30.07.2012 - 20:15

 

Projekta "Senioru ceļš" īstenošana paredzēta laikā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam. Sieviešu tiesību institūts un sadarbības partneri Sieviešu mikrouzņēmumu asociācija, Psiholoģiskā komforta centrs, Jaunjelgavas iniciatīvu centrs, Latvijas Atslēgmeistaru brālība, Rīgas aktīvo senioru alianse, Garkalnes sieviešu biedrība "Mūsmājas", biedrība "Alojas seniori", Talsu novada, Jēkabpils novada, Pļaviņu novada, Jaunjelgavas novada, Varakļānu novada, Alojas novada, Rucavas novada, Neretas novada, Cesvaines novada, Garkalnes novada, Amatas novada un Nīcas novada pašvaldības un Šveices - Baltijas Palīdzības Komiteja ar projekta veicinās pilsoniskās sabiedrībasieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā ar aktivitātēm, kas uzlabo dzīves kvalitāti 400 senioriem, t.sk. 80 % sieviešu, stiprinot Latvijas nevalstisko organizāciju kapacitāti Vidzemē, Latgalē, Sēlijā un Kurzemē.Projektā izvirzīti šādi tiešie mērķi, kuru sasniegšanu nodrošinās atbilstošas aktivitātes Rīgā un Talsu, Jēkabpils, Pļaviņu, Jaunjelgavas, Varakļānu, Alojas, Rucavas, Amatas, Nīcas, Garkalnes, Neretas un Cesvaines novados, Minhenšteinā (Munchenstein), Bāzeles reģionā, Šveicē:

  • veicināt aktīvu senioru pilsonisko līdzdalību un veidot saikni starp valsti, pašvaldību un NVO iesaistītajiem senioriem kopēju lēmumu pieņemšanai, nodrošinot 200 senioru apmācības poliktikas veidošanai un uzraudzībai, piedalīšanos ar saviem pārstāvjiem 12 normatīvo aktu izstrādē, 20 informēšanas pasākumos par sociālajām vajadzībām, kā arī 40 snāksmēs un darba grupās;
  • nostiprināt Sieviešu tiesību institūta un citu NVO - sieviešu mikrouzņēmumu asociācijas, Psiholoģiskā komforta centra, Jaunjelgavas iniciatīvu centra un LatvijasAtslēgmeistaru brālības, kuras vada vai kurās darbojās vairāk nekā 50% seniori, kapacitāti, paaugstinot apmācībās 400 senioru zināšanas organizāciju vadībai, pilsoniskās sabiedrības attīstībai, partnerībai un sadarbības tīklu veidošanai;
  • veicinot 280 senioru drošības nostiprināšanos, nodrošinot senioriem apmācības, informācijas pieejamību un savstarpēju sadarbību psiholoģiskai, juridiskai, fiziskai untehniskai pašaizsardzībai;
  • veicināt 200 senioru mūžizglītības attīstību, nodrošinot senioriem apmācības darbam ar modernām tehnoloģijām;
  • veicināt 210 senioru sociālās atstumtības un anbadzības mazināšanu, nodrošinotSieviešu tiesību institūtā, Sieviešu mikrouzņēmumu asociācijā, Psiholoģiskā komforta centrā, Jaunjelgavas iniciatīvu centrā un Latvijas Atslēgmeistaru brālībā iesaistītajiem senioriemapmācības interešu grupu veidošanā, aktīvas novecošanas popularizēšanā, jaunu pakalpojumueidu attīstīšanā un uzņēmējdarbībā.

Projekta realizācijai STI paredz piesaistīt Latvijas- Šveices NVO Fonda finansējumu 82 8000.00 LVL (90%) un ieguldīt partnerorganizāciju līdzfinansējumu 9 200.00 LVL (10%). t.sk. brīvprātīgo darbu natūrā par 4 572.00 LVL (4.97 %).