Sabiedrisko attiecību speciālistu sanāksme Mālpilī

Publicēts: 
22.08.2016 - 10:00

18. un 19. augustā notika Latvijas pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu sanāksme Mālpilī. To organizēja Latvijas pašvaldību savienība, sadarbībā ar Mālpils novada domi. Atklājot sanāksmi, uzrunu teica Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis, viņš novēlēja sabiedrisko attiecību speciālistiem apmainīties idejām un gūt pieredzi lekcijās un neformālās sarunās. Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs sanāksmes dalībniekus uzrunāja ar dzejas rindām un uzsvēra vārda spēku un to, ka sabiedrisko attiecību speciālistiem ir jāprot to prasmīgi lietot. Astoņās lekcijās tika gūta vērtīga informācija. Pēc lekcijām novadu domju sabiedrisko attiecību speciālisti neformāli diskutēja par darba aktualitātēm. Semināra dalībniekiem tika prezentētas Mālpils novada aktualitātes: novadā svarīga ir izglītības nozare, jo domes budžetā tā sastāda aptuveni 70% - tāpēc domes priekšsēdētājs ar bažām raugās nākotnē. Novadā ir liels kultūras centrs, kas ir vienā ēkā ar domes administrāciju un pašvaldības policiju. Runājot par daudzajām skolām novadā – lēš, ka ekonomiski izdevīgāk ir Mālpilī rīkot sporta nometnes nekā blakus novados, jo infrastruktūra to atļauj. Patīkami pārsteidza tas, ka novadā ar aptuveni 3000 iedzīvotājiem darbojas peldbaseins. Tika apmeklēta Mālpils muiža.

Paldies lektoriem, paldies Latvijas Pašvaldību savienībai un Mālpils novada domei par semināra organizēšanu. Pļaviņu novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists ir guvis vērtīgu pieredzi no kolēģiem un zināšanas lekcijās. Vēlam kreatīvās idejas realizēt ikdienas darbā!