SAC "Pļaviņas" sarīko Dziesmu stundu

Publicēts: 
26.11.2018 - 15:00

Sociālā aprūpes centra darbinieku uzdevums ir nodrošināt ne tikai aprūpi, bet arī sociālās aktivitātes, samērojot tās ar katra klienta individuālajām spējām un arī interesēm. Aktīva dalība ikdienas dzīvē un pasākumos ne tikai veicina draudzīgu atmosfēru iestādē, tā arī būtiski uzlabo iemītnieku emocionālo stāvokli.

23. novembra pēcpusdienā SAC "Pļaviņas" klienti pulcējās 2. stāva atpūtas zonā, lai visi kopā ar skanīgām dziesmām un akordeona skaņām pieskandinātu SAC "Pļaviņas" telpas. Šajā dienā iemītniekiem bija iespēja no sirds izdziedāties. Mūsu ciemiņš bija Vija Vilmane no Sausnējas pagasta. Kopā ar Viju izdziedātas daudzas latviešu tautasdziesmas un iemītniekiem tik tuvās šlāgerdziesmas. Latviešu spēka dziesmas "Pie Dieviņa gari galdi" dziedāšanas laikā gaisā virmoja īpaša aura, emocijas un patriotiskas sajūtas. Dziedātājiem acīs sariesās asaras, jo atmiņās atausa jaunības dienu laiks. Tika arī uzdejots un ar dziesmu "Ak eglīte" ieskandināts tuvojošais Ziemassvētku laiks. Sapratām, ka izdziedāšanās stunda mums nepieciešama, tāpēc vienojāmies, ka tiksimies reizi mēnesī.

SAC "Pļaviņas"