Sākusies otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 12 nozarēs

Publicēts: 
14.03.2018 - 09:15

Pirmdien, 12. martā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) atklājusi otro pieteikšanās kārtu ES fondu pieaugušo izglītības projektā Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide. Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām līdz 16. aprīlim 68 izglītības iestādēs visā Latvijā.

Mācīties var vienu reizi

“Pieteikšanās notiek, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs klātienē, lai šī gada jūnijā varētu sākties grupu komplektēšana un mācības. Tā kā ikviens strādājošais vecumā pēc 25 mācīties šajā projektā var tikai vienu reizi, aicinām izdarīt pārdomātu izvēli un izglītības iestādē rūpīgi izpētīt izvēlētās izglītības programmas saturu, iepazīties ar plānoto nodarbību grafiku, pasniedzējiem un noskaidrot, vai izvēlēto mācību apguvē nepieciešamas priekšzināšanas,” aicina VIAA Profesionālās izglītības projekta departamenta Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas vadītājs Ingus Zitmanis.

Piedāvājumā kopumā ir 403 izglītības programmas šādās nozarēs:

 • ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms (75 programmas),
 • elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT (71 programmas),
 • metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības (71 programmas),
 • transports un loģistika (51 programmas),
 • kokrūpniecība (43 programmas),
 • enerģētika (34 programmas),
 • būvniecība (24 programmas),
 • tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana (17 programmas),
 • drukas un mediju tehnoloģijas (6 programmas),
 • ķīmiskā rūpniecība (4 programmas),
 • kultūra (4 programmas),
 • pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība (3 programmas).

Pieteikties mācīties var jebkurā Latvijas pilsētā vai novadā, ja var to savienot ar darbu un dzīvi savā pilsētā vai novadā. Pļaviņu novadam tuvākās mācību vietas ir Jēkabpilī un Aizkrauklē.

Mācības Jēkabpilī

Jēkabpilī ir pieejama 31 izglītības programma tādās nozarēs kā kokrūpniecība (8 programmas), metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības (7 programmas), transports un loģistika (6 programmas), elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (5 programmas), būvniecība (2 programmas), tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošana (2 programmas) un ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms (1 programma). Tāpat Jēkabpilī ar projekta starpniecību var pārkvalificēties, iegūstot metālapstrādes speciālista profesiju.

Jēkabpilī mācības piedāvā Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs, mācību centrs “BUTS”, SIA “01 Autoskola Impērija”, SIA “Latgales mācību centrs”, SIA “Mācību centrs PLUS” un SIA “VILLAS D”.

Mācības Aizkrauklē

Aizkrauklē ir pieejamas 28 izglītības programmas tādās nozarēs kā transports un loģistika (9 programmas), metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības (8 programmas), kokrūpniecība (7 programmas), ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms (2 programmas), būvniecība (1 programma) un enerģētika (1 programma). Tāpat Aizkrauklē ar projekta starpniecību var pārkvalificēties, iegūstot autodiagnostiķa, automehāniķa, metālapstrādes speciālista, kokizstrādājumu izgatavošanas speciālista, enerģētikas un elektrotehnikas speciālista profesiju.

Aizkrauklē mācības piedāvā Aizkraukles Profesionālā vidusskola, Aizkraukles Interešu izglītības centrs, Mācību centrs “BUTS”, SIA “01 Fortūna” un SIA “MBR”.

Mācību klāsts saskaņots ar darba devējiem

Piedāvāto mācību vidū lielākā daļa ir neformālās izglītības programmas - 302, kas ir 75% no visām piedāvātajām mācībām un kuru garums nepārsniedz 159 stundas. Strādājošie var iesaistīties arī 73 profesionālās tālākizglītības programmās vai 28 profesionālās pilnveides izglītības programmās.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību - pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību, kam ir nozīme, ja izvēlētajās mācībās nepieciešamas priekšzināšanas.

Šajā projektā piedāvātās mācības pieaugušajiem ir viena no iniciatīvām, kas risina Latvijas darba tirgū un tautsaimniecībā pastāvošos izaicinājumus – darba roku trūkumu ekonomikai svarīgās nozarēs un darbaspēka novecošanos. Tāpēc piedāvātās mācības ir saskaņotas ar darba devējiem Nozaru ekspertu padomēs un apstiprinātas Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē, savukārt augsta pieteikumu skaita gadījumā īpašas priekšrocības uzņemšanā ir strādājošajiem vecumā no 45 gadiem, kuri strādā noteiktās profesiju grupās.

Pieejams finansiāls un konsultatīvs atbalsts

Mācību izmaksu lielāko daļu sedz ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Neformālajās izglītības programmās iedzīvotāja maksājuma apmērs nepārsniedz 36 eiro, savukārt citās programmās tas var būt arī vairāki simti eiro.

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas. Viņiem pieejams arī atbalsts reģionālajai mobilitātei - transporta izmaksu kompensācija, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju.

Lai nodrošinātu atbalstu visiem interesentiem, 68 pašvaldībās darbojas pieaugušo izglītības koordinatori, kuri sniedz informatīvu atbalstu. Pļaviņu novadā koordinators ir izglītības speciāliste Līga Ostrovska (29146136, liga.ostrovska@plavinas.lv).

28 Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs var saņemt karjeras konsultāciju par turpmākās karjeras veidošanu un piemērotāko mācību izvēli.

Ja nepieciešamās prasmes jau ir iegūtas darba vidē vai citur, projekta laikā var izvēlēties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanu, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas strādājošajiem vecumā no 25 gadiem kompensē projekts. Šis pakalpojums ir pieejams visās Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) apkopotajā sarakstā norādītajās profesionālajās kvalifikācijās kopš 2017. gada 1. decembra jebkurā laikā bez noteikta pieteikšanās termiņa.

Pirmie strādājošie jau uzsākuši mācības

Pirmajā pieteikšanās kārtā pērnā gada novembrī mācībām četrās prioritārajās nozarēs pieteicās 5565 iedzīvotāji, no kuriem šī gada janvārī un februārī mācības uzsākuši 3923 strādājošie.

Otrajā kārtā piedāvāto mācību un izglītības iestāžu saraksts, kā arī pieteikšanās kārtība, dokumenti un cita praktiska informācija pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

 

Papildu informācija:
Arita Sila
Kampaņas “Tuvāk jaunam darbam!” sabiedrisko attiecību speciāliste
P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības
Tālr. (+371) 29623240, arita.sila@prae.lv
 
Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: (+371) 67785461, 28628088