Saņemts atbalsts projektam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Pļaviņu novada publiskajās ūdenstilpēs”

Publicēts: 
07.10.2019 - 17:30

Zivju fonda padome 2019. gada 20. septembra sēdē ir pieņēmusi lēmumus (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/10/2019, 3. punkts) attiecībā uz Zivju fonda pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2019. gada otrajā kārtā iesniegtajiem projektiem. Pļaviņu novada domes iesniegtais projekta pieteikums “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Pļaviņu novada publiskajās ūdenstilpēs” ir atbalstīts.

Atbalsta summa ir 3470,00 EUR. Projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Pļaviņu novada publiskajās ūdenstilpēs” mērķis ir īstenot zivju resursu aizsardzības pasākumus Pļaviņu novada publiskajās ūdenstilpnēs, nodrošinot ūdenstilpju pastiprinātu kontroli un uzraudzību. Projekta ietvaros paredzēta bezpilota lidaparāta (drona) iegāde.

Kopumā Zivju fonda pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2019. gada otrajā kārtā no pašvaldībām iesniegti 15 projekti par kopējo summu 93228,54 EUR.

Pļaviņu novada domes
Teritoriju attīstības nodaļa