Saulkrastu bērni un jaunieši ciemojas “Pepijā”

Publicēts: 
13.05.2019 - 17:00

10. maijā sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrā “Pepija” ciemojās deju grupa “Desperado” no Saulkrastiem. Dejotāji, braucot no deju svētku skates Latgalē, “piestāja” mūsu pilsētā, lai iepazītos ar mūsu bērnu un jauniešu iespējām. Mūsu centra apmeklētāji novadīja ciemiņiem ekskursiju pa bērnu centru “Pepija” un jauniešu iniciatīvu centru “Ideja”, izstāstot par visām mūsu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām.

Šajā SADRAUDZĪBAS vakarā mums bija iespēja izbaudīt laiku, satikt jaunus draugus un radīt patīkamas atmiņas! Ceram, ka sadarbības dienas turpināsies arī turpmāk!

Visas bildes var apskatīt: http://pepijapn.garm.lv/centra-darbiba/nggallery/galerija-2017/Saulkrastu-b%C4%93rni-un-jaunie%C5%A1i-ciemojas-Pepij%C4%81

 

Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra “Pepija” vadītāja

Tatjana Zagorska