Senioru apvienība “Daugavas Rīts” sagaida 2019. gadu

Publicēts: 
08.01.2019 - 16:45

Šī gada 3. janvārī bērnu bibliotēka uzņēma ciemiņus – senioru apvienības “Daugavas Rīts” dalībniekus. Sākumā visi draudzīgi devāmies uz PII “Bērziņš” zāli, kur vispirms uzstājās bērnudārza audzēkņi ar saviem gadu mijas priekšnesumiem. Liels paldies vadītājai Antonijai Sevostjanovai un skolotājai Initai Pilskalnei, kas bija iemācījusi mazos dziedātājus, dejotājus un daiļrunātājus, kā arī paldies visiem bērnu vecākiem! Pēc mazajiem bērniem koncertu turpināja bērnu bibliotēkas lasītāji Kaiva, Līva, Marija, Elizabete, Ženija un Inārs ar dzeju, dziesmām un klavierspēli. Dziesmas skanēja arī latgaliešu izloksnē, kas ļoti iepriecināja seniorus. Paldies par to!

Pēc koncerta pie tējas tases apvienības vadītāja Regīna Šimkeviča sacīja uzrunu ar Jaunā gada vēlējumiem un atskaiti par pagājušā gada padarītajiem darbiem. Laiks patīkamās sarunās pagāja ātri.

Paldies bērnu bibliotēkas darbiniecēm Guntai un Antrai par sirsnīgo uzņemšanu un pasākuma organizēšanu! Vēlam, lai visiem apvienības biedriem veselīgs, veiksmīgs un svētīgs Jaunais gads!

 

Valentīna Medne, “Daugavas Rīta” seniore