Skanīgais gada sākums Mūzikas skolā

Publicēts: 
29.01.2020 - 14:45

Skanīgs, darbīgs un ar radošiem sasniegumiem piepildīts aizritējis šī gada pirmais mēnesis Mūzikas skolā.

18. janvārī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika X Terēzes  Brokas Jauno dziedātāju konkurss, kurā piedalījās mūsu skolas 4. kora klases audzēknes Amanda Rudzīte un Luīze Teterovska ( ped. Iveta Bērziņa). Izpildot divas tautasdziesmas a capella, Amandas un Luīzes dueta dziedājums tika novērtēts ar Atzinības rakstu.

22. un 23. janvārī turpat - Daugavpils Mūzikas vidusskolā norisinājās Latvijas mūzikas skolu akordeonistu Valsts konkursa otrā kārta reģiona mūzikas skolām. Konkursā piedalījās 72 jaunie akordeonisti no 13 mūzikas skolām. No mūsu skolas šajā konkursā piedalījās Aleksandrs Kuzmins (1. klase), Renārs Valdbergs (2. klase) un Roberts Mačs (6. klase). Savās klašu grupās Diplomus par 3.vietu ieguva Aleksandrs Kuzmins un Renārs Valdbergs. Audzēkņus konkursam sagatavoja akordeona spēles skolotāja Jeļena Nitecka.

No 23. līdz 26. janvārim devāmies uz Rīgu, lai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā piedalītos XXV Latvijas mūzikas skolu audzēkņu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā. Šajā gadā konkurss bija veltīts izcilā vācu komponista Ludviga van Bēthovena 250 gadu jubilejai. Konkursā piedalījās vairāk nekā 180 jaunie mūziķi no 50 Latvijas mūzikas skolām un mūzikas vidusskolām.

Mūsu skolu šajā konkursā pārstāvēja 5. eifonija klases audzēknis Edgars Osipausks (koncertmeistare S. Ambaine), 6. flautas klases audzēkne Simona Lindenberga (koncertmeistare S. Vilkaplātere) un 6. saksofona klases audzēkne Samanta Jansone (koncertmeistare S. Vilkaplātere). Visus audzēkņus konkursam sagatavoja skolotājs Kārlis Strazdiņš. Konkursa dalībnieku sniegumu konkursā vērtēja kompetenta starptautiska žūrija 100 punktu sistēmā. Katrs konkursa dalībnieks par savu sniegumu konkursā saņēma Sertifikātu ar iegūto punktu skaitu: Edgars Osipausks - 66,5 punktus, Simona Lindenberga - 71 punktu, bet Samanta Jansone - 83 punktus un godpilno 3.vietu konkursā.

Lai saņemtu savu Diplomu par iegūto 3. vietu, Samanta Jansone kopā ar savu skolotāju Kārli Strazdiņu 1. martā dosies uz konkursa noslēguma koncertu „Bravo - bravissimo” un Laureātu apbalvošanu Latvijas Universitātes Lielajā Aulā.

Lepojamies ar Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņu sasniegumiem konkursos!

Paldies visiem skolotājiem un koncertmeistarēm par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanai konkursiem. Paldies arī audzēkņu vecākiem par atbalstu!

 

Sigita Vilkaplātere,

Pļaviņu Mūzikas skolas klavierspēles skolotāja