Skolēnu brīvdienās bērnu bibliotēka pulcina uz literārajiem lasījumiem

Publicēts: 
05.01.2018 - 14:15

Skolēnu ziemas brīvlaikā mūsu bibliotēkā notika literārie lasījumi bērniem.

Katru darba dienu pusstundu veltījām Ziemassvētku un Jaungada stāstu lasīšanai. Tie bija dažādi. Bija literāri darbi par šo svētku būtību, kā, piemēram, latviešu klasiķa Augusta Saulieša stāsts “Aiz sniega un tumsas” vai Svena Nūrdkvista “Petsona Ziemassvētku ciemiņi”. Bija arī Bībeles stāstu lasījumi par Mariju un eņģeli Gabrielu, Jēzus Kristus zemes dzīves sākumu Betlēmē.

Šoreiz mums bija arī iespēja mūsu labos, čaklos apmeklētājus, kuri nāca uz šiem lasījumiem, iepriecināt ar pārsteiguma balvām. Par tām sirsnīgi pateicamies Septītās dienas adventistu Jēkabpils draudzei, kas ar labdarības organizācijas ADRA Latvija (Adventistu Attīstības un palīdzības aģentūra) starpniecību parūpējās par šo iepriecinājumu.

Novēlam mums visiem, lieliem un maziem, svētīgu, veselīgu un panākumiem bagātu Jauno gadu!

Gunta Grandāne, Antra Galiņa,
Pļaviņu bērnu bibliotēkas darbinieces