Skolēnu pavasara brīvlaiks noslēdzies, mācību process tiks turpināts attālināti

Publicēts: 
23.03.2020 - 10:30

Saistībā ar koronavīrusa „Covid-19” izplatību valstī turpinās ārkārtējā situācija līdz 14. aprīlim, un, lai arī pēc skolu pavasara brīvdienām skolēni vēl neapmeklēs skolu, mācības notiks attālināti.

Tuvākajā laika posmā izglītojoties, būs nepieciešams vecāku, skolotāju un skolēnu kopīgs darbs. Vienotāks nekā līdz šim, lai arī attālināti. Jo, visticamāk, bērni paši nespēs 100% ar visu tikt galā, it īpaši sākumskolas skolēni, kuriem vairumam datorprasmes ir zemākā līmenī. Arī vecākiem būs iespēja ielūkoties skolēnu pasaulē, digitālajā vidē un kopā ar bērniem meklēt risinājumus.

Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi vadlīnijas attālinātā mācību procesa īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kas ietver būtiskus ieteikumus skolām, skolotājiem, kā arī ir ieteikumi vecākiem, kā atbalstīt bērnus, mācoties attālināti. Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai meklējiet IZM tīmekļvietnē: https://izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati

Vadlīnijās sniegti ieteikumi skolu vadībai mācību procesa organizācijai, ieteikumi skolotājiem, plānojot un īstenojot attālinātas mācības, kā arī priekšlikumi mācību nodarbību plānošanai. Pirmo reizi vienuviet ir apkopotas Latvijas skolotāju vidū populārākās platformas un rīki, testu veidošanas rīki vingrināšanās un atgriezeniskās saites sniegšanai, kā arī piedāvātās iespējas saziņai tiešsaistē izmantot video konferences. 

Šeit pieejami video konferenču ieraksti, kurā izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska atbild uz pedagogu un vecāku jautājumiem par attālināto mācību procesu:
Pedagogiem: https://ej.uz/rd2t
Vecākiem: https://ej.uz/izm-vecakiem

Kā notiks attālināta mācīšanās Pļaviņu novada ģimnāzijā, Pļaviņu Mākslas skolā un Pļaviņu Mūzikas skolā? Sekojiet līdzi informācijai Pļaviņu novada ģimnāzijas mājas lapā: http://png.edu.lv/, Pļaviņu Mūzikas skolas mājas lapā: http://pms.lv/, e-klasē un  Pļaviņu novada mājas lapā: https://www.plavinunovads.lv/lv!

Lai kopīgi izdodas realizēt attālinātu mācību procesu! Lai skolēniem tas ir kā aizraujošs piedzīvojums Zinību pasaulē! Pacietību, izpratni vecākiem! Veiksmi, radošu pieeju darbam, izturību Pļaviņu  novada skolu pedagogiem!

Pļaviņu novada izglītības darba speciāliste Ilona Lazda