Skolotāju dienā pirmsskolas izglītības iestādē “Jumītis” notiek foto orientēšanās

Publicēts: 
07.10.2019 - 17:30

Pirmsskolas izglītības iestādē “Jumītis” jubilejas mēneša sākumā - piektdien, 4. oktobrī, - netradicionāli tika atzīmēta Skolotāju diena, jo notika foto orientēšanās sacensības “Vai tu pazīsti sava dārziņa apkārtni?”

Sacensībās uz maiņām piedalījās sešas bērnudārza darbinieku komandas. Katra komanda bija parūpējusies par interesantu noformējumu, izvēlējusies asprātīgu nosaukumu un devīzi. Lai arī nemaz nebija tik viegli atrast norādītos punktus un iekļauties laika limitā, tomēr visi darbinieki pasākumā piedalījās ar aizrautību un prieku. Pasākuma laikā noteikti izdevās sasniegt izvirzītos mērķus: popularizēt optimistisku un aktīvu dzīvesveidu kolektīvā, pilnveidot darbinieku savstarpējo sadarbību un saņemt “uzlādi” turpmākam darbam.

Liels paldies skolotājai Mārītei Dauškanei par pasākuma organizēšanu, nepieciešamo materiālu sagatavošanu!

A. Čepule,
pirmsskolas izglītības metodiķe