Sociālais dienests aicina iedzīvotājiem būt vērīgiem un izpalīdzīgiem, sniedzot informāciju par novadā dzīvojošajiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība

Publicēts: 
07.04.2020 - 14:45

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī saistībā ar Covid- 19 izplatību, Pļaviņu novada Sociālais dienests aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem gan pret sevi, gan pret apkārtējiem. Ievērot pastiprinātu higiēnu un stingri ievērot noteikto sociālo distancēšanos.

Pļaviņu novada Sociālais dienests iespēju robežās apzina vientuļos pensionārus  par iespēju palīdzēt radušās  problēmu pārtikas iegādē vai sociālu jautājumu risināšanā.

Sociālais dienests aicina arī iedzīvotājus būt vērīgiem un izpalīdzīgiem pret līdzcilvēkiem un sniegt informāciju par novadā dzīvojošajiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība šī brīža izsludinātājā krīzes situācijā, lai ierobežotajos apstākļos varētu sniegt sociālo atbalstu tiem, kuriem šobrīd tas visvairāk nepieciešams.

Nepieciešamības gadījumā, lūdzam sazināties ar sociālo dienestu par palīdzības nepieciešamību un saņemšanu, zvanot uz norādītajiem tālruņiem darba laikā no plkst. 8.30 līdz  plkst. 17.00 (ceturtdienās līdz plkst. 19.00, piektdienās līdz 15.00): 

  • Sociālā dienesta vadītāja

Valentīna Babre t. 26132846, valentina.babre@plavinas.lv

  • Sociālais darbinieks:

Rasma Kupča t. 28390388, rasma.kupca@plavinas.lv  

  • Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem:

Aija Balode t. 28322241 aija.balode@plavinas.lv

  • Sociālās palīdzības organizatores:

Valentīna Čulkstēna t.26121339, valentina.culkstena@plavinas.lv

Līga Andersone t.27838922, liga.andersone@plavinas.lv