Sociālo darbinieku izglītošanās un pieredzes apmaiņa

Publicēts: 
31.05.2019 - 14:30

Pļaviņu novada Sociālajā dienestā 24. maijā projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros notika supervīzija sociālajiem darbiniekiem un sociālā darba speciālistiem no Pļaviņu, Aizkraukles, Kokneses un Neretas novadiem. Supervīziju vadīja supervizore Daina Vanaga. Galvenās šīs nodarbības tēmas – morāls atbalsts profesionālās izdegšanas novēršanai, kolēģu sadarbības un attiecību uzlabošana, profesionālo robežu apzināšanās un rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās. Supervīzijas procesa laikā darbinieki izglītojas, apzina savas spējas un resursus, meklē risinājumus problēmām, saņem no kolēģiem emocionālo atbalstu.

Viesiem bija iespēja iepazīties ar Pļaviņu novada Sociālo dienestu, devāmies uz sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centru "Pepija" un jauniešu iniciatīvu centru “Ideja”. Ar centru darbību un aktualitātēm  iepazīstināja “Pepijas” vadītāja Tatjana Zagorska. Sakām paldies par iesēju apskatīt iestādes.

 

Sociālā dienestā vārdā,

R. Kupča