Sveicam ar sasniegumiem mācību darbā, 1. semestri noslēdzot

Publicēts: 
23.12.2019 - 14:45

Ziemassvētku laiks un Jaunā gada gaidas ir brīdis, kad atskatāmies uz paveikto un sasniegto, izvirzot jaunus mērķus un izaicinājumus. Esmu gandarīta, ka aizvadītais darba cēliens, 2019./ 2020. mācību gada 1. semestris, mums nav aizritējis velti un ir atstājis gan krietnus darbus, gan patīkamas atmiņas. Ir apgūtas jaunas zināšanas un prasmes mācību stundās,  mācību ekskursijās un interešu izglītības nodarbībās, ir uzsākta veiksmīga piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās, ir notikuši dažādi interesanti ārpusstundu pasākumi, esam aktīvi iesaistījušies projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 2. kārtas aktivitātēs, turpinām aktīvi iesaistīties EKOSKOLU aktivitātēs, UNESCO Asociēto skolu projektā un jēgpilni izmantojam iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” sniegtās iespējas. Gada nogalē 1. klašu skolēni iesaistījās eTwinning projektā, sūtot pašu darinātos Ziemassvētku apsveikumus dažādu valstu skolēniem.

2019. gada izskaņā vēlos teikt paldies ikvienam mūsu skolas skolēnam, kurš ir uzcītīgi, apzinīgi, neatlaidīgi strādājis atbilstoši savām spējām, apliecinot pozitīvu un godprātīgu attieksmi pret savu tiešo pienākumu – mācību darbu. Liels paldies arī visiem skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā. Paldies arī skolēnu vecākiem un pašvaldībai par sadarbību ar mums gan ikdienā, gan svētku reizēs.

Īpaši priecājamies un lepojamies, ka daudzi mūsu skolēni 1. semestri ir pabeiguši ar patiešām augstiem mācību darba rezultātiem. Trīsdesmit divi 1. - 3. klašu skolēni pie Ziemassvētku eglītes saņēma Pļaviņu novada ģimnāzijas Pateicības rakstus par augstiem sasniegumiem mācību darbā 2019./ 2020. mācību gada 1. semestrī:

1. a klase: Matīss Briedis, Melānija Ķerķe, Maksims Šlems, Gabriela Vilciņa;

1. b klase: Milana Dauškane, Dārta Jaudzema, Ance Kaidaka, Atis Ivanovs, Marks Starčenko, Žanete Stendere;

2. a klase: Elīza Baltā, Arvīds Osipausks, Melisa Roziņa, Armands Striķis, Renārs Valdbergs;

2. b klase: Agrita Andersone, Līva Avotiņa, Evita Pujāte, Markuss Gūtmanis, Haralds Eriksons;

3. a klase: Kendija Štrikmane, Līna Džeriņa, Linards Aizporietis, Evelīna Dambe, Dzintars Leončiks, Jēkabs Lodītis;

3. b klase: Reinis Bērziņš, Sanita Siņica, Viktorija Dudareva, Sandis Rāviņš, Sabīne Rubīna, Jānis Jaudzems.

Arī šogad 4. – 12. klašu skolēniem pie Ziemassvētku eglītes tika svinīgi pasniegtas 5 Zelta, 27 Sudraba un 3 Izaugsmes liecības. Zelta liecība tiek piešķirta, ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 8,50 un vairāk balles, Sudraba – ja vidējais vērtējums ir 8,00 un Izaugsmes liecību saņem skolēni, kuru vidējais vērtējums, salīdzinot ar 2018./2019. m.g. 2. semestri ir paaugstinājies vismaz par 10%.

Zelta liecības:

4. a klase: Rinalds Striķis;

4. b klase: Elīza Kurcalte;

8. b klase: Laila Bicāla;

9. a klase: Una Ivanova;

12. b klase: Laine Liepiņa.

 

Sudraba liecības:

4. a klase: Luīze Teterovska;

4. b klase: Līna Marija Līcīte, Karlīna Lodīte, Madara Vaivode;

5. a klase: Sofija Anna Birkāne;

5. b klase: Justīne Riekstiņa;

6. a klase: Sofija Pakalka;

6. b klase: Keita Kristiāna Brūniņa;

7. b klase: Anastasija Gorpeņuka, Kate Kondrāte, Roberts Mačs;

8. a klase: Darja Kmito, Nikola Gasperoviča;

8. b klase: Ieva Ambaine, Linards Lukss;

9. a klase: Samanta Jansone, Edīte Visocka;

9. b klase: Samanta Ērgle;

10. klase: Andis Daugavietis, Evelīna Paula Ķerķe, Elīza Luksa, Beāte Skrabutena;

11. klase: Sonora Balode, Krista Priede;

12. a klase: Karīna Davidova;

12. b klase: Līva Kārkliņa, Līga Vestfāle.

 

Izaugsmes liecības saņēma:

6. b klase: Artūrs Parmons;

9. a klase: Santa Turinceva;

9. b klase: Keita Aizporiete.

 

Lai 2020. gads nes mums patīkamus pārsteigumus, panākumus mācībās, lai ikkatram izdodas piepildīt savus sapņus un karstākās vēlēšanās!

 

Lana Ivanova

Direktora vietniece izglītības jomā