Teātra dienas PII “Bērziņš”

Publicēts: 
14.03.2019 - 18:00

Laikā, kad ziema vēl negrib atkāpties, bet pavasaris neatlaidīgi tuvojas, bērnudārzā “Bērziņš” jau vairāku gadu garumā tiek organizētas “Teātra dienas”. Šogad tās notika 12. un 13. martā, kad varēja noskatīties divas interesantas teātra izrādes: grupas “Zīlīte” bērni izrādīja iestudējumu “Kazlēns, kas mācēja skaitīt līdz desmit”, grupas “Žubīte” bērni skatītājus iepriecināja ar izrādi “Ābolu maiss”.

Patīkami ir tas, ka gatavojoties šim pasākumam ikviens tiek iedrošināts un izrādēs piedalās pilnīgi visi grupas bērni. Izspēlētās izrādes ne tikai attīsta  un pilnveido bērnu valodu, prasmi uzstāties, bet tās ar atainoto saturu māca bērniem būt draudzīgiem, izpalīdzīgiem, pieklājīgiem, sniedz iespēju uzzināt kaut ko jaunu.

Abas dienas skatītāji ar aizrautību un interesi vēroja izrādes un paši nobeigumā piedalījās kopīgās pamācošās un atraktīvās rotaļās.

Paldies mazajiem māksliniekiem, kuri lieliski iejutās savos tēlos, mūzikas skolotājai, grupu skolotājām par ieguldīto darbu pasākuma veidošanā, vecākiem - par atbalstu!

 

Metodiķe

A. Čepule