Tēmas “Laika ritums” prezentācija “Bērziņā”

Publicēts: 
03.02.2020 - 22:00

Pirmsskolā  aizvadīts pirmais semestris un sācies jau otrais semestris, strādājot pēc jaunajām vadlīnijām. Tajās ir noteikts, ka pedagoģiskais process un bērnu mācības, lai sasniegtu obligātā satura plānotos rezultātus, tiek plānotas vismaz viena mēneša garumā. Mēneša tēma tiek izvēlēta saistībā ar bērnu interesēm, notikumiem sabiedrībā, kā arī ar norisēm dabā.  Tā kā ar janvāri sākas jauns gads, līdz ar to pirmsskolas izglītības iestādē “Bērziņš” aktualizēta tēma par laiku.

Filiālē “Bērziņš” janvāra mēneša tēma bija “Laika ritums”, apgūstot to, ka laika periodi ir dažādi, izzinot, izpētot to, kas var notikt un notiek tajos. Darbojoties dienas garumā, bērni vairāk šajā mēnesī apguvuši zināšanas un prasmes dabaszinātņu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, tehnoloģiju mācību jomās. Protams, aktīva darbošanās ir bijusi arī citās mācību jomās. Mēneša tēmu noslēdzot, katra grupa prezentēja savu veikumu.

Grupas “Stārķis”, “Rūķītis” un “Pūcīte” ar lepnumu prezentēja praktiski veiktos darbiņus, prezentāciju papildinot ar kādu skanīgu dzejoli. Taču grupas “Zīlīte” un “Žubīte” bērni prezentācijā ar prieku atklāja, ka atpazīst un nosauc visus gadalaikus, nedēļas dienas, pat mēnešu nosaukumus, saistot tos ar savu dzimšanas dienu. Vēl lielākie bērni sevi pierādīja mākslinieciskajā darbībā, izteiksmīgi norunājot dzejoļus par gadu, kurš ir balts no abiem galiem un par krāsainajiem gadalaikiem.

Mēneša tēmas prezentācija bija gan kā izzinošs, gan kā interesants pasākums.

Informāciju apkopoja A.Čepule, pirmsskolas izglītības metodiķe.