Turpinās parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem

Publicēts: 
04.02.2020 - 11:00

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām””. 
Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Saeimas deputātu ierosinājuma Valsts prezidents E. Levits apturēja likumu  “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām” publicēšanu uz diviem mēnešiem.

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. 

Saskaņā ar likumu "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" šajā laikā jānotiek trīsdesmit dienu parakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas sarīkošanu par apturēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji.

! Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietā – Pļaviņu novada kultūras centrā, Daugavas ielā 49, Pļaviņās – pirmdienās, trešdienās, piektdienās, svētdienās no plkst. 9.00-13.00 un otrdienās, ceturtdienās un sestdienās no plkst. 15.00-19.00.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments  (Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība)

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā,  ir iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā atrašanās vietā (līdz 13. februārim), nogādājot iesniegumu Pļaviņu novada Vēlēšanu komisijai Pļaviņu novada domes ēkā (Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas) vai parakstu vākšanas vietā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās tiks organizēta pēdējā parakstu vākšanas dienā - 2020.gada 14.februārī.

 

Plašāka informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv.

 

Kristīne Ginaite,

Pļaviņu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja,

m.t. 29927988, e-pasts: kristineginaite@inbox.lv