Uzsāk projekta "Pļaviņas - Latvijas armijas šūpulis" īstenošanu

Publicēts: 
21.09.2018 - 10:45

Biedrība "Laime Saimē" piedalījās "Aizkraukles rajona partnerības" atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta attīstība)" apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju", LAP 2014. - 20120. aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" un ieguva finansējumu projekta Nr.17-04-AL08-A019.2202-000017 "Pļaviņas - Latvijas armijas šūpulis" īstenošanai. Projektu līdzfinansē Pļaviņu novada dome.

Projekta ietvaros notiks teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi, ēkas daļēja atjaunošana, izveidojot ekspozīciju saistībā ar Brīvības cīņām un ģenerāļa J. Baloža darbību Pļaviņās minētajā laika posmā.

 Būvdarbus veic SIA "Juniperus". Projekta īstenošanas termiņš ir 2019. gada 30. augusts. 
 
Biedrības "Laime Saimē" valdes priekšsēdētāja Larisa Freija