Uzstāda fotografēšanās rāmi pie Daugavas

Publicēts: 
11.06.2018 - 15:30

Ar biedrības „Daugavas Savienība” finansiālu atbalstu īstenots Pļaviņu novada tūrisma informācijas centra projekts "Mirklis pie Daugavas - foto rāmis Pļaviņās".

2017. gada nogalē tūrisma centrs projektu konkursā iesniedza jaunu projektu „Mirklis pie Daugavas - foto rāmis Pļaviņās”, kas tika apstiprināts 2018. gada februārī. Projekta būtība bija Pļaviņu pilsētas centrā izveidot un izvietot kvalitatīvu, grozāmu fotografēšanās rāmi Daugavas krastā. Rāmis iekļaujas kopējā ainavā un ir lielisks vides objekts, kas rada papildus iespējas krastmalas izmantošanai, piesaista tūristus, caurbraucējus, kuri vēlas fotografēties. Novada iedzīvotājiem un viesiem radīta vieta  Daugavas krastmalas aktīvai izmantošanai. Projekta kopējās izmaksas ir 2289.71 EUR (piesaistītais biedrības „Daugavas Savienība” līdzfinansējums - 658.00 EUR, pašvaldības finansējums - 1631.71EUR).

Pļaviņu novada tūrisma informācijas centrs arī turpmāk plāno piedalīties biedrības „Daugavas Savienība” izsludinātajās mērķprogrammās.

Līva Kotina, Pļaviņu novada tūrisma informācijas centra vadītāja