Valsts atbalsts uzņēmējiem ārkārtējās situācijas laikā

Publicēts: 
25.03.2020 - 14:30

Iepazīsties ar valsts atbalsta veidiem uzņēmējiem ārkārtējās situācijas laikā: Atbalsta veidi

Papildu informācija par valsts atbalsta instrumentiem pieejama arī Labs of Latvia mājaslapā

MK apstiprinātās krīzes skartās nozares: 40 nozares

Aptaujas anketa par uzņēmuma darbību un piedzīvotajām izmaiņām:  ej.uz/Krizes_anketa