Valsts policija atgādina iedzīvotājiem būt piesardzīgiem, nepakļaujot savas personīgās mantas zādzību riskam

Publicēts: 
03.06.2020 - 11:15

Valsts policija atgādina iedzīvotājiem būt piesardzīgiem un parūpēties par sava velosipēda drošību.

Valsts policija aicina iedzīvotājus novietot velosipēdu drošā vietā:

 • kur uzstādīta videonovērošana;
 • kur ir iespējams velosipēdu uzraudzīt;
 • kur uzturas daudz cilvēku;
 • drošā velo novietnē;
 • iekštelpās, un arī tur pieslēdzot.

Velosipēdi visbiežāk tiek zagti no iekštelpām – kāpņu telpām, garāžām, šķūņiem un balkoniem, kur tie bieži vien nav pieslēgti vai ir pieslēgti, izmantojot nekvalitatīvus drošības saslēgus. Šādos gadījumos zaglim pietiek ar dažām minūtēm, lai pārkniebtu drošības trosi un dotos prom ar iegūto. Valsts policija aicina izmantot kvalitatīvus un drošus saslēgus, piemēram, U-veida metāliskās slēdzenes, kas ir masīvas, grūti uzlaužamas un kuras ir sarežģīti pārkniebt vai pārzāģēt. Šādu saslēgu izmantošana apgrūtina velozagļa darbu, tādējādi ļaujot pamanīt zādzības mēģinājumu apkārtējiem iedzīvotājiem un ziņot par to policijai.

Novietojot velosipēdu gan iekštelpās gan velo novietnēs, vajadzētu pārliecināties, ka velosipēda pieslēgšana izvēlētajā vietā ir droša – novietni nav iespējams salauzt vai pārvietot un ir iespējams pieslēgt gan riteni, gan rāmi.

Tāpat, iegādājoties velosipēdu, VP aicina to reģistrēt CSDD velosipēdu reģistrā, tādējādi nepieciešamības gadījumā vieglāk būs velosipēdu raksturot un policija varēs identificēt konkrētā velosipēda īpašnieku. Informācija par velosipēda reģistrāciju: https://www.csdd.lv/velosipedu-registracija/vispariga-informacija

 

Valsts policija atgādina iedzīvotājiem būt piesardzīgiem un parūpēties par savu automašīnā atstāto mantu drošību.

Valsts policija aicina iedzīvotājus neatstāt automašīnas salonā personīgās mantas, jo pat šķietami īpašniekam nevērtīgs priekšmets var būt iemesls, lai zaglis izsistu automašīnas logu. Kā arī īpašniekiem ir nepieciešams pārliecināties par logu un durvju aizvēršanu, atstājot automašīnu stāvvietā.

VP aicina iedzīvotājus aprīkot automašīnu ar labu signalizāciju un iespēju robežās novietot to garāžā vai labi apgaismotā vietā.

 

Valsts policija atgādina iedzīvotājiem būt piesardzīgiem un parūpēties par sava īpašuma drošību.

Lai pēc iespējas labāk sevi pasargātu no zādzībām, Valsts policija iedzīvotājiem iesaka pārdomāt privātmājas drošību:

 • iekštelpām,
 • logiem un durvīm,
 • pagalmam,
 • garāžai un palīgtelpām,
 • žogam vai sētai,
 • apkārtnei.

Vērtīgas lietas jāglabā drošā vietā, neatstājot tās mājokļa priekštelpā. Vērtslietas un naudu ieteicams glabāt labi nostiprinātā seifā. Ir ieteicams ierīkot signalizāciju, jo tā var palīdzēt atbaidīt zagli, kā arī pievērst kaimiņu uzmanību. Arī teritorijā esoša suņa klātbūtne var aizbiedēt zagļus, jo tie pievērš apkārtējo uzmanību un atsevišķos gadījumos zagļi nevēlas riskēt ar stāšanos pretī lielākam sunim.

Visas durvis, arī balkona, un logi ir jāaizver, pat aizejot uz īsu brīdi. Durvis vienmēr ir jāaizslēdz, it īpaši, dodoties gulēt. Ieeja mājā ir arī balkona durvis, kas jāsargā. Atslēgas jāglabā drošā vietā.

Pagalmā vissvarīgākais ir laba redzamība – lai īpašnieks un kaimiņi ātri pamanītu svešinieku. Jāizvairās veidot vietas, kur svešinieks var paslēpties. Jānodrošina pagalmā labs apgaismojums, ieteicams ar kustību sensoru. Dzīvžogu un/vai krūmus jāveido tādā augstumā, lai netraucētu redzamību.

Durvju/vārtu un slēdzenes kvalitāte nosaka to, cik viegli tās var uzlauzt. Palīgtelpu durvis un vārti vienmēr jātur aizslēgti. Atslēgas jātur drošā vietā un vērtīgās lietās jāienes iekšā, neatstājot tās pagalmā.

Tas, kāda ir sēta, var būtiski ietekmēt zagļa vēlmi iekļūt īpašumā. Ir jābūt skaidri redzamām īpašuma robežām, kā arī izturīgai sētai, kas ir caurskatāma, lai vajadzības gadījumā kaimiņi var pamanīt svešinieku.

Svarīgi ir uzturēt labas attiecības ar kaimiņiem, lai nepieciešamības gadījumā īpašnieki varētu viens otram palīdzēt.

Valsts policija aicina iedzīvotājus nekavējoties ziņot policijai par aizdomīgām personām un automašīnām, kā arī par neizdevušiem zādzību mēģinājumiem.

 

Ļoti bieži zādzības notiek iekļūstot dzīvoklī pa neaizslēgtām durvīm. Lai nozagtu mantas, kuras atrodas tuvu durvīm, pietiek vien ar dažām sekundēm. Tādēļ būtiski ir durvis vienmēr turēt slēgtas, pat tad, ja mājokļa īpašnieks atrodas dzīvoklī vai iziet tikai uz dažām minūtēm. Ieteicams būtu ierīkot divas durvis, no kurām vismaz vienas ir no metāla. Jāuzstāda kvalitatīva slēdzene, vēlams, lai tās būtu divas. Tā pat svarīgi ir aizvērt logus un neglabāt vērtīgas lietas uz balkona.

Arī kāpņutelpas ārdurvis ir svarīgi turēt aizslēgtas un neatstāt vēdināšanas režīmā. Ieteicams vienoties ar kaimiņiem un aprīkot durvis ar elektronisko kodu.

Sīkāka informācija pieejama www.manadrosiba.lv .

Valsts policija