Vietalvas pagasta bibliotēkā veicina bērnos lasītprieku un interesi par grāmatām

Publicēts: 
10.01.2018 - 13:30

Pļaviņu novada Vietalvas pagasta PII “Zīļuks” 10. janvārī notika lasīšanas veicināšanas pasākums, kurā  Vietalvas pagasta bibliotēkas vadītājs iepazīstināja bērnus ar jaunākajām bērnu grāmatām. Bērni ar aizrautību iejutās “Pasaka par Billi” tēlos un dzīvoja līdzi galvenajam varonim. Kopīgi aplūkojām ilustrācijas jaunajā Kārļa Skalbes grāmatā “Kaķīša dzirnaviņas” un pārlapojām  Daces Markotas grāmatu bērniem “Latvijai-100”. Šī nodarbība un grāmatu iepazīšana bērnos radīja prieku.

Grāmatas turpinās iepazīt vidējās un vecākās grupas bērni kopā ar audzinātājām.

Apkopojot aizvadītā gada darba rezultātus, noskaidrojām arī čaklākos lasītājus (bērnus un vecākus), kuri apmeklējuši bibliotēku:

“Bērnu žūrijas“ grupā 5+ čaklākie lasītāji bijuši Laura Vīksna, Rūta Saliņa un Reinis Briežkalns. Viņi saņēma lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” gada balvas. Jaunie lasītāji bija pacilāti un apņēmības pilni arī šogad turpināt iesākto. Kūtrākajiem lasītājiem tas bija labs pamudinājums censties.

Liels paldies bērniem par labo uzvedību, izturību pasākuma laikā un PII ”Zīļuks” kolektīvam par atbalstu kopējā darbā. 

Paldies vecākiem, kuri kopā ar bērniem izbrīvē laiku bibliotēkas apmeklējumam un arī tiem, kuri to vēl tikai darīs!

Jānis Usāns, Emīlijas Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēkas vadītājs