Visā Latvijā daudzviet uz grants autoceļiem noteikti transportlīdzekļu masas ierobežojumi, tostarp arī Pļaviņu novadā

Publicēts: 
26.02.2021 - 17:15

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” informē, ka sakarā ar pavasara atkusni, daudzviet uz grants autoceļiem ir iestājies šķīdonis un masas ierobežojumi ir ieviesti jau 137 valsts autoceļu posmos ar grants segumu un šīs dienas laikā tiks ieviesti arī uz citiem grants ceļu posmiem. Karte ar masas ierobežojumiem ir pieejama šeit.

Vienlaicīgi atsevišķos grants autoceļu posmos braukšanas apstākļus joprojām apgrūtina apledojums, kas izveidojies kūstot sniega kārtai.

Īpaši bīstama pārvietošanās pa vietējiem autoceļiem patlaban var būt kravas transportam, tāpēc aicinām smago tehniku neizmantot šos ceļus, līdz braukšanas apstākļi uzlabosies. To pašu var attiecināt arī uz autobusiem, to satiksme reģionos var tikt kavēta. 

Pavasarī, sākoties atkusnim uz grants autoceļiem ir novērojams šķīdonis – pārmitrināts grants segums zaudē nestspēju un braukšanas apstākļi pasliktinās. Lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti, uz tiem tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi – tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām.

Atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā netiek izsniegtas, satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus.

Šķīdonis uz grants ceļiem rodas pavasarī un rudenī, kā arī atkušņa laikā, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums. Transporta masas ierobežojumi šķīdoņa laikā ir vispāratzīta prakse, un to īsteno arī citās valstīs ar līdzīgiem klimatiskiem apstākļiem. Latvijas īpatnība ir tā, ka no visa valsts pārziņā esošā autoceļu tīkla vairāk nekā puse ir ceļi ar grants segumu, pārsvarā tie ir vietējās nozīmes ceļi ar nelielu satiksmes intensitāti.

Grants autoceļu uzturēšanas darbus šķīdoņa laikā nav iespējams veikt – uzbraucot ar smago tehniku uz pārmitrināta, nestspēju zaudējuša ceļa, tas tiks sabojāts vēl vairāk. Uzlabot grants ceļa stāvokli var tikai tad, kad tas ir apžuvis un atguvis nestspēju.

Transportlīdzekļu masas ierobežojumi Pļaviņu novadā:

 

Ceļš, ceļa posms

Masas ierobežojuma apjoms

Aiviekstes pagastā:

Karjers – Juči

7 t

Juču pārbrauktuve – Āpēni

10 t

Vesetnieki – Straumēni

10 t

Āžu purvs – Ķūģi

10 t

Ķūģi caur Liepām

7 t

Liepas – Āpēni

7 t

Mālkalni – Boksti

3,5 t

Gostiņi – Apvedceļš – Spridzēni

10 t

Pļaviņu apvedceļš – Juči

10 t

Klauģi – Mežrijas – Vecāres

7 t

Vietalvas pagastā:

Kaļviļumi – Balodēni – Ormaņi

10 t

Auderi – Vērsēni

10 t

Akmentiņi – Gērcēni

10 t

Siljāņi – Aizkalnes

10 t

Vēres –Vidzemnieki

10 t

Iegrīvas – Vēres - Kalna Vēres

10 t

Baltā Māja – Sidrabītes

10 t

Benckalni – Baznīca

10 t

Kapmalieši – Kungāres

7 t

Stabiņi – Latas

7 t

Klintaines pagastā:

Veltas – Stēģi

7 t

Stukmaņi - Dzidravoti

7 t

Jaunā iela - Purvmalas

7 t

Alkšņi - Ozolkalns

7 t

Maldas - Dzidravoti

7 t

A6 - Maldas

7 t

A6 112. Km - Eglītes – Rīteru kapi

7 t

Baloži - Staburaga ceļš

7 t

 

Informāciju publicēšanai apkopoja

Rasa Siliņa,

Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja