Vokālie ansambļi sadzied Pļaviņās

Publicēts: 
15.05.2019 - 12:15

Ar Jāņa Lūsēna komponēto dziesmu un Māras Zālītes vārdiem „Upe ūdeņus nes” sākās tradicionālais vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums 3. maijā Pļaviņu novada kultūras centrā.

Upe kā cilvēka mūža plūdums arī sākas ar nelielu strautiņu un izzūd jūras plašumā. Lielākai daļai mūsu novada dziedātāju dziedāšanas prasme ir apgūta skolotājas Staņislavas Kalniņas vadībā, tāpēc, godinot skolotājas mūža ritējumu un sakot paldies, koncerta dalībnieki ar klusuma mirkli vēlēja viņai gaišu ceļu mūžībā.

Sapņi iet Daugavā.
Tie nav atmiņu sapņi.
Divreiz tās pašas ilgas uz jūru neplūst.
Sapņi par to,ka kaut kur
vēl stāvāki krasti būs,
vēl zilākas debesis būs
un kāds akmens nez kāpēc vēl raudās.
Daugavu vari pat neredzēt.
Bet tās sapņi ir jāredz.

Tā ar dzejnieka Māra Melgalva vārdiem koncertu turpināja tā vaditāja Iveta Krastiņa. Šoreiz caurviju tēma – upe, ezers, jūra... Un visi astoņi ansambļi savā dziesmu pūrā bija atraduši dziesmu, kurā tiek apdziedāta kāda Latvijas ūdens krātuve. Pavasarī cilvēki domā gaišas domas un priecājas par dabas plaukumu, pavada brīvo laiku ārpus telpām. Tā kā tepat aiz kultūras centra loga plūst mūsu skiaistā Daugava, koncerta vadītāja aicināja visu ansambļu pārstāvjus ļauties stilizētam makšķerēšanas izaicinājumam. Gluži kā dzīvē, nebija nemaz tik viegli vēlamo zivi nomaksķerēt. Koncertā pozitīvā un pavasarīgā atmosfērā klausītājiem bija iespēja dzirdēt gan populārus šlāgerus, gan daudzbalsīgu acapella dziedājumu, gan kultūras centru pieskandināja Latgales vīru balsis, savukārt varenais ansambļu kopkoris aicināja līdzi dziedāt visus klātesošos.

Koncertā uzstājās mūsus pašu mājinieki - elegantais Klintaines pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Dzirnas” (vadītāja Sigita Vilakplātere), enerģiskais  Aiviekstes pagasta senioru vokālais ansamblis „Ābeļziedi” (vadītāja Olga Krasutina), šarmantais sieviešu vokālais ansamblis „Svīre” no Suntažiem  (vadītāja Ineta Anževa), košais sieviešu vokālais ansamblis „Variants” no Dzelzavas un krāsainais jauktais vokālais ansamblis „Rondo” no Sarkaņiem (vadītāja Dace Kalniņa), sirsnīgais sieviešu vokālais ansamblis „Noktirne” un dzīvespriecīgais vīru vokālais ansamblis no Stabulniekiem (vadītājs Dainis Skutelis), kā arī aizrautīgais Rudzātu vīru vokālais ansamblis (vadītājs Ansis Brūvers). Paldies visiem koncerta dalībniekiem par omulīgās un pavasarīgās atmosfēras radīšanu!

Šāds sadziedāšanās pasākums mūsu novadā norisinās jau kopš 2007. gada. Tā ir iespēja būt kopā ar kolektīviem no dažādām Latvijas vietām, kuri ir satikušies skatēs, konkursos, Dziesmusvētkos un atrod laiku ikdienas skrējienā, lai ļautos dziedāšanas priekam un iepriecinātu ar savu sniegumu gan savus dziesmu draugus, gan koncerta klausītājus. Paldies koncerta apmeklētājiem par pozitīvo attieksmi, līdzdziedāšanu un enerģiskajiem aplausiem!

Klintaines pagasta

sieviešu vokālā ansambļa „Dzirnas” dalībniece

Silga Stučka