Zemesgrāmatu nodaļu reforma Zemgales tiesu apgabalā tiks īstenota ar 2019. gada 1. jūniju

Publicēts: 
29.05.2019 - 10:45

Saeima 2018. gada 25. oktobrī pieņēma likumu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"", kas paredz ar 2019. gada 1. jūniju īstenot rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrēšanas rajona (pilsētas) tiesas sastāvā reformu. Tādējādi ar 2019. gada 1. jūniju zemesgrāmatu nodaļas kā patstāvīgas rajona (pilsētas) tiesas struktūrvienības tiks likvidētas un tiesību nostiprināšana būs piekritīga rajona (pilsētas) tiesai.

No 2019.gada 1.jūnija Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā nekustamā īpašuma ierakstīšana un tiesību nostiprināšana būs Zemgales rajona tiesas kompetencē attiecībā uz nekustamajiem īpašumiem, kuri atrodas Zemgales tiesas (iepriekš Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas) darbības teritorijā.

Pēc reformas tiesas darbība tiks nodrošināta arī līdzšinējo zemesgrāmatu nodaļu darbības nodrošināšanas vietās. Zemgales rajona tiesas darbība tiks nodrošināta arī līdzšinējās Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas telpās Bauskā, Tukumā, Jēkabpilī un Ogrē. Piezīme – Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa Jelgavā, Dobelē un Aizkrauklē jau atrodas Zemgales tiesas telpās – Dambja ielā 12, Jelgavā, Muldavas ielā 16, Dobelē un Spīdolas ielā 4, Aizkrauklē.

Jebkuru neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar tiesā nozīmētajām kontaktpersonām (informācija par tām atrodama informatīvajā materiālā).

Tieslietu ministrija kompetences ietvaros ir gatava sniegt papildu informāciju un atbalstu neskaidro jautājumu risināšanā. Ja tādi rodas sakarā ar reformas ieviešanu Zemgales tiesu apgabalā, lūdzam sazināties ar Tiesu sistēmas politikas departamenta direktores vietnieci Kristīni Miļevsku, tālr. 67036813, Kristine.Milevska@tm.gov.lv.

 

Tieslietu Ministrijas kanceleja