Žetona vakars Pļaviņu novada ģimnāzijā

Publicēts: 
04.02.2018 - 11:00

2018. gada 3. februārī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika Žetona vakars. Šogad skolai īpašs gads – Žetona vakara tradīcijai - 85, bet skolai maijā svinēsim 100. dzimšanas dienu.

1934. gadā skolā notika konkurss par skolas žetonu, kurā par labāko tika atzīts Ziedoņa Bērziņa zīmējums. Uz tumši zila fona 2 sudrabainas lentas – Daugava un Aiviekste. Žetons simbolizē skolas atrašanās vietu – pie Aiviekstes ietekas Daugavā. Zilā krāsa ir jaunības sapņu un cerību krāsa.

Gadiem ejot ir mainījušies skolas nosaukumi, tās vadītāji, bet nemainīga ir skolas piederības zīme – Žetons un tradīcija - Žetona vakars.

Jau otro gadu skolas Žetona vakara vadīšana tiek uzticēta 11. un 13. klases skolēniem – šogad 11. klasi pārstāvēja Violeta Adamoviča, bet 13. klasi – Liene Lakstīgala.

Šajā vakarā skolas piederības zīmi – žetonu saņēma 20 divpadsmitās klases skolēni, klases audzinātāja Silga Stučka un skolas direktore Ilze Luksa. Šiem jauniešiem skolā ir palikuši tikai daži mācību mēneši, karstais ieskaišu, eksāmenu laiks… un izlaidums. Ikvienam no Jums ir savi nākotnes sapņi, kurus jūs dosieties iekarot, aizverot Pļaviņu novada ģimnāzijas durvis, bet ik gadu, februāra pirmajā sestdienā ikviens skolas absolvents tiks gaidīts skolā, lai pakavētos atmiņās, satiktu senus draugus, skolotājus.

12. klašu skolēnus ar laba vēlējumiem sveica Pļaviņu novada domes deputāts Jānis Podnieks, dāvinot Pļaviņu novada kalendārus.

Paldies 1961., 1978., 1988., 2008., 2013. un 2017. gada absolventiem par labajiem vārdiem un dāvanām skolai, par veiksmes vēlējumiem skolas abiturientiem.

Prieks par kopā pavadīto vakaru, jauku divpadsmitās klases priekšnesumu un balli, kurā varēja deju ritmos atpūsties ikviens vakara dalībnieks.

Paldies ikvienam, kurš palīdzēja, atbalstīja, piedalījās!

Tiksimies maijā – skolas jubilejas svinībās un turpināsim ilggadējo tradīciju tiekoties nākamajā Žetona vakarā!

Direktora vietniece Lana Ivanova