Ziedu nolikšana Vietalvā pie represēto piemiņas akmens

Publicēts: 
26.03.2020 - 09:00

Lai gan Valsts izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā ir atcelti visi publiskie pasākumi, atceroties un pieminot 1949. gada 25. martā deportētos Latvijas iedzīvotājus, ikvienam pēc paša brīvas izvēles bija iespēja nolikt ziedus un aizdedzināt svecīti kādā no represēto piemiņas vietām. Vietalvā pie represēto piemiņas akmens, iepriekš paredzētā pasākuma norises laikā plkst. 14.00 pulcējās 5 pagasta iedzīvotāji, tostarp Ausma Melbārde, kurai savas bērnības dienas nācies aizvadīt Sibīrijā. Aizdegsim liesmiņas, ja ne piemiņas vietās, tad mūsu sirdīs, atceroties deportētos Latvijas iedzīvotājus!

Vietalvas kultūras darba organizatore Agita Lindenberga