Zinību diena Pļaviņu novada ģimnāzijā

Publicēts: 
02.09.2019 - 16:00

2. septembra rītā ar prieku varēja vērot, ka patīkams satraukums un atkal redzēšanās prieks gan mazajiem, gan lielajiem bija lielāks nekā skumjas par vasaras izskaņu un atgriešanos ikdienas ritmā.

2019./2020. mācību gada pirmajā dienā Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu rindās bija 415 skolēni, 40 pirmklasniekus skolas saimē ieveda divpadsmitās klases skolēni. Skolā ir nokomplektēts pedagoģiskais un tehniskais personāls, skolotāju saimei ir pievienojusies sākumskolas skolotāja Ilze Stikāne un matemātikas skolotāja Aiva Igaune.

Šis mācību gads Pļaviņu novada ģimnāzijā būs darbīgs un piepildīts, jo turpināsim gatavoties kompetencēs balstītā satura ieviešanai un papildus ikdienas mācību darbam turpināsim dalību Ekoskolu programmā, UNESCO asociēto skolu projektā, kustībā “Draudzīga skola”, projektā “Sporto visa klase”. Darbosimies karjeras atbalsta projektā un individuālo kompetenču attīstības projektā, 7., 8. un 9. klases realizēs MOT projekta aktivitātes, 1. – 12. klases skolēni izmantos  iniciatīvas “Latvijas skolas soma” iespējas.

Vasarā, kamēr skolēni baudīja brīvdienas un lielākā daļa darbinieku – atvaļinājumu, skolā darbi neapstājās ne mirkli. Tika remontēts un krāsots, pirkts un atjaunots. Jaunu veidolu ir ieguvusi skolas bibliotēka un vestibils pie sporta zāles, ir atjaunota ventilācija skolas ēdnīcā un ķīmijas kabinetā, iegādāta datortehnika un veikti neskaitāmi citi mazāki remontdarbi. Esam pateicīgi un gandarīti, ka Pļaviņu novadā izglītība allaž ir bijusi prioritāte un Pļaviņu novada ģimnāzija ar katru gadu top arvien skaistāka, mūsdienīgāka un sakoptāka.

Klātesošos sveica un veiksmīgu 2019./2020. mācību gadu vēlēja Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss un izglītības darba speciāliste Ilona Lazda.

Zinību dienas norisēs Pļaviņu novada ģimnāzijā piedalījās Latvijas Valsts prezidents no 2015. gada līdz 2019. gadam Raimonds Vējonis. R. Vējoņa kungs pēc svinīgā pasākuma kopā ar politkluba skolēniem skolas dārzā iestādīja purpura ābeli un, tiekoties ar vidusskolēniem, pārrunāja prezidentūras laiku, un iedrošināja skolēnus veiksmīgai karjerai. Raimonds Vējonis labprāt dalījās ar savām personīgajām atziņām un dzīves pamatvērtībām, aicināja skolēnus mācīties un uzkrāt daudzpusīgas zināšanas, nebaidīties kļūdīties, sportot un būt sabiedriski aktīviem.

Jaunajā mācību gadā skolēniem novēlu - protiet izdarīt izvēles savā dzīvē, vecākiem - atbalstiet savus bērnus un sadarbojieties ar skolu, kolēģiem - atrodiet prieka un enerģijas avotu! Lai visiem savstarpēja cieņa, sapratne un veiksme!

 

Ilze Luksa,
Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore

Foto: Santa Vucāne