JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Gita Nomale

Labdien! Vai šogad nebūs "Pļaviņu ziņas"?
Labdien!
Arī šogad Pļaviņu novada domes informatīvais izdevums “Pļaviņu Ziņas” tiks izdots. Pirmais šī gada numurs jau ir iznācis, ja to neesat saņēmusi pastkastītē, lūdzam informēt, rakstot uz e-pastu rasa.silina@plavinas.lv vai dome@plavinas.lv. Izdevumu “Pļaviņu Ziņas” iespējams saņemt arī Pļaviņu novada bibliotēkā, kā arī skatīt krāsainu elektronisko versiju šeit: https://www.plavinunovads.lv/lv/jaunumi/2020-gads . Atgādinām, ka informatīvais izdevums tiek ievietots tikai sakārtotās, aktīvās pastkastītēs, tāpēc lūdzam iedzīvotājus savas pastkastītes apsekot. Lai pastkastītē nonāktu "Pļaviņu Novada Ziņas", uz pastkastītes jābūt norādītam mājas vai dzīvokļa numuram, pastkastītei jābūt drošai (vislabāk - slēdzamai), pastkastītei jābūt brīvi pieejamai izdevuma izplatītājam, no pastkastītes regulāri jāizņem sūtījumi, lai būtu iespēja pašvaldības informatīvo izdevumu tajā ievietot.

Dita Laure

Labdien! Vēlos noskaidrot, kāpēc Pļaviņās Jaungada salūtu šauj tikai plkst. 1.00 ? Mēs esam citā laika joslā vai arī tam ir cits skaidrojums?
Labdien!
Kā visur Latvijā, arī Pļaviņās Jaunais gads iestājas pusnaktī. Daudzviet Latvijā Jaungada uzruna un svētku uguņošana notiek plkst. 1.00, kā, piemēram, Siguldā, Daugavpilī, Valkas novadā, Strenču novadā u.c.. Agrāk Pļaviņās Jaungada uguņošana notika pusnaktī, bet diemžēl bija zema iedzīvotāju apmeklētība. Tika saņemti iedzīvotāju ieteikumi svētku uguņošanu pārcelt uz vēlāku laiku, lai Jauno gadu varētu sagaidīt kopā ar savām ģimenēm un tikai pēc tam doties ārpus mājām. Pamatojoties uz iedzīvotāju ieteikumiem, Jaungada uzruna un svētku uguņošana Pļaviņās tika pārcelta uz plkst. 1.00.

Martins Dauskans

Labdien! Paldies par iepriekš sniegto atbildi, projekts sanācis nedaudz nepārdomāts un nenodrošina ielas vienmērīgu un pilnvērtīgu apgaismošanu kā gadījumā, ja projektā būtu iekļauts un izbūvēts uzņēmēja plānotais apgaismes stabs. Tomēr jautājums pamatā par to, kas būtu atbildīgs par to, lai pilnvērtīgi darbotos ielas apgaismojums? Jo šobrīd jau atkal nedeg 2 laternas, viena no tām pārtrauca darboties pāris dienas pēc mana iepriekšējā jautājuma un, tā kā gaidot atbildi cerēju, ka tā tiks salabota plus pa to laiku pārtrauca darboties vēl viena, varbūt lietderīgāk būtu sazināties rakstveidā ar atbildīgo personu?
Labdien!
Atbildīgais par ielu apgaismojumu Pļaviņu novadā ir Pļaviņu novada domes izpilddirektors Aivars Bardovskis (telefona numurs 26462756). Ielu apgaismojuma remontu un apkalpošanu veic SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi". Bojājumus gan rakstveidā, gan mutvārdos pieņem izpilddirektors, kā arī tos var iesniegt Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā (telefona numurs 65133054) vai SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" (telefona numurs 65133060). Bojājumi tiek novērsti vienu reizi mēnesī.

Martins Dauskans

Labdien! Vēlējos noskaidrot par ielu apgaismojumu Kriškalnu ciemā, 1. Maija ielā, konkrētāk, kāpēc nedeg un pēdējo vairāku gadu laikā nekad nav dedzis viens no ielas apgaismojuma lukturiem pret KS "Kriškalni" vai, ja ticēt Google Maps, krustojumā ar Kriškalnu ielu, kā arī kāpēc nav uzstādīts ielas apgaismojuma stabs un sekojoši nedeg arī apgaismojums blakus SIA "AKMENS FABRIKA" ražotnei 1. Maija ielai 2b.? Sākotnēji, veicot ielu apgaismojuma rekonstrukciju, šajā vietā tika atstāts kabeļa gals, pēc tam ir parādījies arī stabam pamats, bet paša staba joprojām nav. Vai tas nozīmē, ka šis projekts vēl joprojām nav pabeigts?
Labdien!
Par 1.maija laternu pret Krišaklnu ielu- bojājums ir piefiksēts, nodots ielu apgaismojuma apsaimniekotājam, tuvākajā laikā tiks novērsts. Par SIA “Akmens fabrika” – 2016.gadā AS “Sadales tīkls” veica gaisa vadu līnijas rekonstrukciju 1. maija ielā, demontējot gaisa vadu līniju, balstus un izbūvējot kabeli. Pašvaldībai piederošās apgaismojuma laternas bija uzstādītas AS“Sadales tīkls” balstos, tāpēc pēc to demontāžas pašvaldībai bija jāatjauno apgaismojums jaunajos balstos demontēto balstu vietā. Sakarā ar to, ka vecais ielu apgaismojums bija līdz SIA “Akmens fabrika” teritorijai, jaunais apgaismojums tika projektēts un izbūvēts tādā pašā apjomā. Darbi veikti un pabeigti saskaņā ar projekta dokumentāciju. Balsta pēdu SIA “Akmens fabrika” teritorijā ir uzstādījis uzņēmējs par saviem līdzekļiem.

Dita Laure

Labdien! Ierosinu pašvaldībai izskatīt iespēju nākošgad veikt Bārukalna kapu digitalizāciju, kas dod iespēju iegūt precīzu informāciju gan par apbedītajiem, gan veikt dzimtu izpēti. Tuvākie kapi kuriem informācija ir ievadīta ir Grīvas kapi, bet tas jau ir cits novads.
Labdien! ​Paldies par Jūsu ieteikumu!
Pašvaldībā tiek domāts par šo jautājumu, esam to iekļāvuši budžeta plānā. Lai ievērotu vienlīdzības principu novadā, kapu digitalizācija būtu jāveic arī pārējos novada kapos, kam nepieciešami lieli finansiāli resursi. Veicamie darbi novadā tiek izskatīti prioritārā secībā. Uz doto brīdi budžetā kā prioritāte ir izvirzīta izglītības iestāžu iekšējās vides sakārtošana un uzlabošana.

Intars Teterovskis

Labdien! ir 2019. gada 28. oktobris un atkal identiski 2018 gada situācijai SIA "Pļaviņu komunālo pakalpojumi" Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 408 no 2017. gada 11. jūlijā Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi punkts 10. Par aprēķinātajiem pārvaldīšanas maksājumiem nākamajam kalendāra gadam pārvaldnieks rakstiski paziņo dzīvokļa īpašniekam līdz attiecīgā gada 15. oktobrim. Paziņojumā norāda laiku un vietu (piemēram, mājas lieta, interneta mājaslapa, informatīvs stends), kur dzīvokļa īpašnieks var iepazīties ar tāmi, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu (2. pielikums). NEKĀDI paziņojumi nav saņemti, ne kāpņu telpā uz ziņojuma dēļa, kā līdz šim šādi paziņojumi sniegti nav un Pļaviņu novada mājas lapā arī šādas informācija nav. 2018. gada aizbildinājums bija ka nav namu apsaimniekošanas speciālists. Šogad atkal mainījies štats? Vai atkal tiks teikts ka visi normatīvie akti tiek ievēroti?
Labdien!
Informatīvais paziņojums, kurā norādīts, kā un kur var iepazīties ar tāmi, tika ievietots novada mājaslapā šī gada 14. oktobrī. To var apskatīt šeit: https://www.plavinunovads.lv/lv/sabiedriba/dzivoklu-ipasniekiem-ir-iespeja-iepazities-ar-dzivojamas-majas-uzturesanas-un-1. SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" rakstiski iedzīvotājus arī informēja, izvietojot informāciju uz ziņojuma stenda juridiskajā adresē - Daugavas ielā 43, Pļaviņās. MK noteikumu Nr. 408 " Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi" 11. punkts nosaka, ka pārvaldnieks vienas nedēļas laikā nosūta tāmi un dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu dzīvokļa īpašniekam pēc dzīvokļa īpašnieka rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālistam (tālr. 29218133).

Lapas