JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Ojars Silins

Labdien kundzes un kungi . Priecigs par sākto Raiņa ielas dataisīšanu .Tikai pāris jautājumu-" "Būvdarbi tiek veikti atbilstoši būvdarbu veicēja iesniegtajam laika grafikam" -muļķibas ,nekad tā nav bijis un nebūs. Pacietībai arī ir mērs --lai būvfirma vismaz vakaros aiz sevis sakarto ceļus. Kas apmaksās Raiņa ielas mājām un to infrastrukturai radītos zauējumus ? Ak es aizmārša -Cilvēku faktoru aizmirsu , velkam zābakus un pa vienam nestaigājam. Viens no bedres netiksi ārā
Labdien! Darbi notiek saskaņā ar būvn
ieka iesniegto laika grafiku, objekts ir apjomīgs, šobrīd notiek komunikāciju izbūve, kas ir līdz 2 m dziļumā, tāpēc būvbedres izveidošanai tranšejas platums bieži vien ir 2-3 m platumā, kas apgrūtina pārvietošanos, sevišķi ziemas un pavasara sezonā. Objektā strādā vairākas brigādes vienlaicīgi un ielas, kurās komunikācijas izbūvētas, tiek atvērtas kustībai.

Edgars Kipļuks

Labdien! Veicot rakšanas darbus Raiņa ielas 21C posmā ir pārrauta ādere un līdz ar to, akā ir palikusi 1/4 daļa ūdens. Vasarā, kad būs karsts, akā ūdeņa vispār nebūs. Vēlētos zināt, kurš man atjaunos sabojāto aku? Ar cieņu, Edgars Kipļuks.
Labdien! Būvniecības darbi notiek paš
valdībai piederošā zemes īpašumā un pašvaldībā, kā arī valstī nav āderu uzskaites reģistra. Gar Jūsu īpašumu ir izbūvēts maģistrālais ūdensvads, tādā veidā dodot iespēju pieslēgties pie pilsētas maģistrālās ūdensapgādes sistēmas.

Evita Kipļuka

labdien,gribētu uzzināt,vai pirmās klases skolēniem arī būs kāda pārtikas,vai kāda cita veida palīdzība!!!!!!viņi arī sēž mājās jau 2.mēnešus,grūti......lielie bērni saņem jau no rudens pakas,abet mazie neko!!!!!!!!!!!!nav godīgi!!!!!!!!!!!!
Pļaviņu novada ģimnāzijas 1. - 9.
klašu skolēniem pārtikas pakas tiek izsniegtas saskaņā ar Pļaviņu novada domes lēmumu reizi mēnesī par laika posmu, kad notiek attālinātais mācību process: 7. - 9. klasēm - no 26.10.2020., 5. -6. kl. no 30.11.2020., 1. - 4. klasēm - no 25.01.2021. Saskaņā ar Pļaviņu novada domes 28.01.2021. sēdes lēmumu pārtikas pakas 1. - 4. klašu skolēni saņems februāra mēnesī. Precīza informācija par paku izsniegšanu tiks nosūtīta vecākiem un skolēniem skolvadības sistēmā E-klase.

Ojars Silins

Super..aukstajā laikā būvnieki strādā ,naudu apgūst .Pavasarī pieprasīs naudu darbu beigšanai .
Labdien! Būvdarbi tiek veikti atbilstoš
i būvdarbu veicēja iesniegtajam laika grafikam , tiek veikti būvdarbi kuru tehnoloģisko procesu neierobežo gaisa temperatūra. Papildus samaksa par veiktajiem darbiem ziemas sezonā nav paredzēta.

Mārcis Voits

Kādēļ nekaisa Daugavas ielas trotuārus ar smiltīm?Gluži kā slidotava trotuāri
Labdien! Regulāras snigšanas rezultāt
a uz trotuāriem veidojas sniega kārta, kura tiek regulāri tīrīta, trotuāru kaisīšana netiek veikta, jo uzkaisītais materiāls tiek notīrīts kopā ar svaigo sniegu. Stabilizējoies laika apstākļiem, tiks veikta trotuāru kaisīšana ar smilti.

Edgars Strēlnieks

Sveiki! Gribētu zināt vai uz Dzelzceļa ielas būs asfalta segums pilnā garumā? Skatos , ka uz citām ieliņām notiek remontdarbi un ir dzirdēts, ka tur būs asfalta segums.
Labdien! Raiņa ielas projekts paredz
tikai Raiņa ielas un šķērsielu rekonstrukciju, Dzelzceļa iela nav Raiņa ielas šķērsiela un tā nav iekļauta tehniskajā projektā. Projekta realizācijas gaitā ir aktualizēts jautājums par Dzelzceļa ielas posma seguma maiņu uz asfaltbetona segumu, taču tas viss būs atkarīgs no pieejamā finansējuma.

Lapas