Dita Laure

Labdien! Ierosinu pašvaldībai izskatīt iespēju nākošgad veikt Bārukalna kapu digitalizāciju, kas dod iespēju iegūt precīzu informāciju gan par apbedītajiem, gan veikt dzimtu izpēti. Tuvākie kapi kuriem informācija ir ievadīta ir Grīvas kapi, bet tas jau ir cits novads.
Labdien! ​Paldies par Jūsu ieteikumu!
Pašvaldībā tiek domāts par šo jautājumu, esam to iekļāvuši budžeta plānā. Lai ievērotu vienlīdzības principu novadā, kapu digitalizācija būtu jāveic arī pārējos novada kapos, kam nepieciešami lieli finansiāli resursi. Veicamie darbi novadā tiek izskatīti prioritārā secībā. Uz doto brīdi budžetā kā prioritāte ir izvirzīta izglītības iestāžu iekšējās vides sakārtošana un uzlabošana.