Dita Laure

Labdien! Jautājums par sadzīves atkritumu izvešanu pilsētā. Sākot ar aprīli sadzīves atkritumu izvešanas biežums privātmājām ir tikai 1 reize mēnesī. Uzskatu, ka it sevišķi siltajā periodā tas ir ļoti reti! Vai būs iespēja pieteikt individuālu izvešanas reizi vai atkritumus krausim blakus konteineram? Varbūt pakalpojumu sniedzējam ir atkritumu šķirošanas pakalpojums privātmājām, kā citās pašvaldībās, kad tiek izsniegti, piemēram, konteineri stiklam (par simbolisku samaksu, 1 eiro) un kad ir konteiners pilns, īpašnieks piesaka tā izvešanu, kas ir par brīvu. Šajā gadījumā, kad sadzīves atkritumus plānots izvest tik reti, tā būtu laba alternatīva nošķirot nost šķirojamās lietas. Lūdzu rast risinājumu!
Labdien!
Paldies par Jūsu jautājumu! Atbildi sniedz SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”: "Sakarā ar uzņēmuma finanšu līdzekļu optimizāciju atkritumu apsaimniekošanas nozarē un, lai neveiktu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu, tika mainīts sadzīves atkritumu izvešanas grafiks Pļaviņu novadā. Lai samazinātu sadzīves atkritumu daudzumu katrā mājsaimniecībā, Pļaviņu novadā ir izveidoti 22 atkritumu šķirošanas punkti, kur ir bez maksas iespējams nodot papīru, plastmasu un stiklu. SIA "Pļaviņu komunālie pakalpojumi” piedāvā iegādāties sadzīves atkritumu konteinerus 240l un 770l tilpumos gan uz nomu, gan arī iegādāties īpašumā. Papildu sadzīves atkritumu izvešanas reizes netiek plānotas. Ar jautājumiem lūdzam vērsties tieši pie atkritumu apsaimniekotāja SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” un iespēju robežās tiks rasts problēmas risinājums."