Intars Teterovskis

Labdien! ir 2019. gada 28. oktobris un atkal identiski 2018 gada situācijai SIA "Pļaviņu komunālo pakalpojumi" Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 408 no 2017. gada 11. jūlijā Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi punkts 10. Par aprēķinātajiem pārvaldīšanas maksājumiem nākamajam kalendāra gadam pārvaldnieks rakstiski paziņo dzīvokļa īpašniekam līdz attiecīgā gada 15. oktobrim. Paziņojumā norāda laiku un vietu (piemēram, mājas lieta, interneta mājaslapa, informatīvs stends), kur dzīvokļa īpašnieks var iepazīties ar tāmi, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu (2. pielikums). NEKĀDI paziņojumi nav saņemti, ne kāpņu telpā uz ziņojuma dēļa, kā līdz šim šādi paziņojumi sniegti nav un Pļaviņu novada mājas lapā arī šādas informācija nav. 2018. gada aizbildinājums bija ka nav namu apsaimniekošanas speciālists. Šogad atkal mainījies štats? Vai atkal tiks teikts ka visi normatīvie akti tiek ievēroti?
Labdien!
Informatīvais paziņojums, kurā norādīts, kā un kur var iepazīties ar tāmi, tika ievietots novada mājaslapā šī gada 14. oktobrī. To var apskatīt šeit: https://www.plavinunovads.lv/lv/sabiedriba/dzivoklu-ipasniekiem-ir-iespeja-iepazities-ar-dzivojamas-majas-uzturesanas-un-1. SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" rakstiski iedzīvotājus arī informēja, izvietojot informāciju uz ziņojuma stenda juridiskajā adresē - Daugavas ielā 43, Pļaviņās. MK noteikumu Nr. 408 " Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi" 11. punkts nosaka, ka pārvaldnieks vienas nedēļas laikā nosūta tāmi un dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu dzīvokļa īpašniekam pēc dzīvokļa īpašnieka rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālistam (tālr. 29218133).