Intars Teterovskis

Par ,,Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādē ,,Jumītis”” ar identifikācijas numuru PND/2013/13. Diemžēl plašajā interneta tīmeklī pie precīziem datiem nevar tikt ,tāpēc jautājums par augstāk minēto projektu. 1. Kad šie siltināšanas darbi ir nodoti-pabeigti? 2. Kāds bija garantijas laiks no būvnieka veiktajiem darbiem? 3. Kādas ir plānotās izmaksas veicamajiem remontdarbiem?
Labdien! Paldies par jautājumu!
Par īstenoto projektu PII "Jumītis": KPFI, „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” iesniegumu Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pirmsskolas izglītības iestādē "Jumītis” 1. maija ielā 4, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, uzlabojot ēkas energoefektivitāti”, (KPFI 15.1/44), LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 05.2013. - 10.2013., projekts ir īstenots, izmaksas būvdarbiem 139594.95 EUR. Ja interesējāties par PII "Bērziņš", kur šobrīd notiek remontdarbi, varam sniegt informāciju, ka tos veic būvnieks garantijas termiņa ietvaros, izmaksas pašvaldībai nav zināmas, jo visus izdevumus sedz būvnieks.