Mārcis Voits

Labdien! Vai netiks būvētas pārģērbšanās kabīnes Mežezera teritorijā?Jo nav jau kur pārģērbties
Labdien!
Teritorija pie Odzes ezera - Mežezera peldvietā - laika gaitā tiks labiekārtota. Taču pirms darbu veikšanas jāvienojas ar ezeram pieguļošās teritorijas īpašnieku par teritorijas platību, kuru apsaimniekos pašvaldība, jo ezers ir pašvaldības īpašums, bet teritorija pie ezera ir privātīpašums.