Martins Dauskans

Labdien! Izlasīju laikrakstā, ka paredzēts aprīkot gājēju pāreju pie sabiedriskā transporta pieturas blakus ēkai Daugavas 73 ar luksoforu braucēju uzmanības pievēršanai, tomēr vēlos vērst jūsu uzmanību uz, manuprāt, būtiskākiem trūkumiem šim ceļu satiksmes elementam - gājēju pāreja nav piemērota šķērsošanai vecākiem ar bērnu ratiņiem, cilvēkiem ratiņkrēslā vai kaut vai velosipēdu pārstumt, jo nav izveidota vieta uzbraukšanai / nobraukšanai un līdz ar to brauktuves šķērsošanai paredzētajā vietā to darīt atbilstoši CSN ir apgrūtinoši. Varbūt būtu lietderīgi šo gājēju pāreju padarīt arī pieejamāku ne tikai individuāliem gājējiem, bet arī citiem? Kā arī jautājums par ceļa seguma atjaunošanu - pirms vairāk kā pusotra gada Aiviekstes pagasta Ķiršu ielā tika veikts avārijas ūdensvada remonts, kura laikā tika bojāts asfalta ceļa segums. Šobrīd ceļa posms ir aizbērts un izlīdzināts, tomēr asfalta segums nav atjaunots. Vai pēc visa veida būv- un remontdarbiem ceļa segums nav jāatjauno iepriekšējā stāvoklī un, ja jāatjauno, cik ilgā laika posmā tas būtu jādara?
Labdien!
Domes lēmumā ir paredzēta ne tikai luksoforu ierīkošana, bet arī trotuāru pārbūve, lai nodrošinātu uzbraukšanu / nobraukšanu uz trotuāriem. Izmaksas brīdinājuma luksoforu ierīkošanai gājēju pārejai sastāda 1234,14 EUR ar PVN. Papildus nepieciešams veikt trotuāru pārbūvi, kā izmaksas sastāda 1196,97 EUR. Kopējās izmaksas šīs gājēju pārejas pārbūvei sastāda 2431,11 EUR. Ar domes lēmumiem var iepazīties arī mājaslapas sadaļā "Pašvaldība", "Domes sēžu protokoli". Asfalta segums Ķiršu ielā tiks atjaunots līdz 1. septembrim. Atjaunošanas termiņš pēc būvdarbu veikšanas nav reglamentēts.