Martins Dauskans

Labdien! Vēlējos noskaidrot par ielu apgaismojumu Kriškalnu ciemā, 1. Maija ielā, konkrētāk, kāpēc nedeg un pēdējo vairāku gadu laikā nekad nav dedzis viens no ielas apgaismojuma lukturiem pret KS "Kriškalni" vai, ja ticēt Google Maps, krustojumā ar Kriškalnu ielu, kā arī kāpēc nav uzstādīts ielas apgaismojuma stabs un sekojoši nedeg arī apgaismojums blakus SIA "AKMENS FABRIKA" ražotnei 1. Maija ielai 2b.? Sākotnēji, veicot ielu apgaismojuma rekonstrukciju, šajā vietā tika atstāts kabeļa gals, pēc tam ir parādījies arī stabam pamats, bet paša staba joprojām nav. Vai tas nozīmē, ka šis projekts vēl joprojām nav pabeigts?
Labdien!
Par 1.maija laternu pret Krišaklnu ielu- bojājums ir piefiksēts, nodots ielu apgaismojuma apsaimniekotājam, tuvākajā laikā tiks novērsts. Par SIA “Akmens fabrika” – 2016.gadā AS “Sadales tīkls” veica gaisa vadu līnijas rekonstrukciju 1. maija ielā, demontējot gaisa vadu līniju, balstus un izbūvējot kabeli. Pašvaldībai piederošās apgaismojuma laternas bija uzstādītas AS“Sadales tīkls” balstos, tāpēc pēc to demontāžas pašvaldībai bija jāatjauno apgaismojums jaunajos balstos demontēto balstu vietā. Sakarā ar to, ka vecais ielu apgaismojums bija līdz SIA “Akmens fabrika” teritorijai, jaunais apgaismojums tika projektēts un izbūvēts tādā pašā apjomā. Darbi veikti un pabeigti saskaņā ar projekta dokumentāciju. Balsta pēdu SIA “Akmens fabrika” teritorijā ir uzstādījis uzņēmējs par saviem līdzekļiem.