Martins Dauskans

Labdien! Paldies par iepriekš sniegto atbildi, projekts sanācis nedaudz nepārdomāts un nenodrošina ielas vienmērīgu un pilnvērtīgu apgaismošanu kā gadījumā, ja projektā būtu iekļauts un izbūvēts uzņēmēja plānotais apgaismes stabs. Tomēr jautājums pamatā par to, kas būtu atbildīgs par to, lai pilnvērtīgi darbotos ielas apgaismojums? Jo šobrīd jau atkal nedeg 2 laternas, viena no tām pārtrauca darboties pāris dienas pēc mana iepriekšējā jautājuma un, tā kā gaidot atbildi cerēju, ka tā tiks salabota plus pa to laiku pārtrauca darboties vēl viena, varbūt lietderīgāk būtu sazināties rakstveidā ar atbildīgo personu?
Labdien!
Atbildīgais par ielu apgaismojumu Pļaviņu novadā ir Pļaviņu novada domes izpilddirektors Aivars Bardovskis (telefona numurs 26462756). Ielu apgaismojuma remontu un apkalpošanu veic SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi". Bojājumus gan rakstveidā, gan mutvārdos pieņem izpilddirektors, kā arī tos var iesniegt Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā (telefona numurs 65133054) vai SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" (telefona numurs 65133060). Bojājumi tiek novērsti vienu reizi mēnesī.