Teika Villere

Labdien! Ko darīt ar baložiem. Barot vai nē? Visur raksta -barojiet putnus, palīdziet viņiem pārziemot, bet Pļaviņās nedrīkst. Pat Rīgā baro pīles un citus putnus, piecieš bebrus kanālā. Neatradu nevienā nolikumā, ka Pļaviņās aizliegts barot putnus. Kāpēc policiste trenkā nabaga pensionāri un draud pieņemt mērus?. Kādus? Ja nedrīkst, tad jādomā kā tiem putniem iestāstīt, ka jālido uz mežu baroties, kamēr tas nav izcirsts, meklēt kādu dabīgo pļavu, vai lauku bez ķīmijas.Ko tad ar viņiem darīt? Visi nevar būt vienaldzīgi.Ko mācīt bērnam? Ka, nedrīkst barot putnus, lai salst nost?
Labdien, Pļaviņu pilsētā nav noteikts
aizliegums barot putnus, taču tas jādara, ievērojot sabiedriskās kārtības noteikumus. Putnus atļauts barot, nepiegružojot sabiedriskās vietas un neapgrūtinot pilsētas iedzīvotāju pārvietošanos. Vēlams putnu barošanai izvēlēties tam piemērotākas vietas zaļajās pilsētas zonās vai izveidot putnu barotavas vietās, kurās barības pārpalikumi un putnu izkārnījumi neradītu apdraudējumu videi un iedzīvotāju labsajūtai. 2010. gada 28. oktobrī pieņemto Saistošo noteikumu Nr. 15. Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumu 6. punkts nosaka, ka par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, košļājamām gumijām, ēdienu un dzērienu iepakojumiem, spļaušanu u.tml.) piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus, uzliek naudas sodu līdz EUR 21,00. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr. 18., lēmums Nr. 11.). Policijas inspektoram ir tiesības izteikt aizrādījumus par sabiedrisku vietu piegružošanu. Ja rodas kādas neskaidrības, aicinām ar interesējušiem jautājumiem griezties Pļaviņu novada pašvaldības policijā.